Header Ads

ทำการตลาด อย่างคิดยาก คิดให้ง่ายๆ ง่ายต่อการที่ลูกค้าจะเข้าถึงคุณ

06:58
      คิดให้ระเอียดหน่อย  ทำอย่างนั้นจะดีหรือ? คุณเคยใช้ประโยคเหล่านี้ในการทำการตลาดหรือไม่  แน่นอนทุกๆ คนต้องเคย แต่ต่างกันที่ว่า แต่ละคนจะ...Read More

การเปลี่ยนแปลงตลาดดั้งเดิมสู่ดิจิตอล

06:51
     การตลาด มีการวิวัฒนาการขึ้นมาอยู่ตลอดเกือบทุกยุคทุกสมัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่ต่างกันออกไป และแน่นอนว่าปัจจัยเหล่านี้จะต้องเ...Read More

การทำการตลาด...หากคุณหยุดนิ่ง...ก็คือตาย

07:27
      ผมอาจจะเขียนชื่อ บทความออกจะโหดไปสักนิด  แต่เป็นเรื่องจริงครับ  องค์กรธุรกิจ หรือใครๆ ก็ตามเมื่อทำการตลาดไปได้สักระยะ เห็นสินค้าและบริ...Read More

กลยุทธ์ AIDA เพื่อดึงความสนใจลูกค้าสนใจในโฆษณาของคุณ

07:38
     สังคมปัจจุบันนี้ เป็นสังคมของการแข่งขัน  ความเร่งรีบ เวลาดูเหมือนจะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมด การส่งเสริมการตลาดสินค้า และบริการของคุณก็เ...Read More

วิธีการสร้างความจงรักภักดีให้กับสินค้าและบริการของคุณที่ง่ายที่สุด

07:01
      ความจงรักภักดี ที่มีต่อสินค้า และบริการนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากหากคุณต้องการให้ สินค้าและบริการเป็นที่รู้จัก  และเจริญเติบโตอย่า...Read More

คุณควรเลือกพนักงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ

07:23
      พนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก ในองค์กรธุรกิจ หากปราศจากซึ่งพนักงานในองค์กร ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จ...การคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน ปฏิบ...Read More

อย่าหวังความสำเร็จทางการตลาดหากคุณ...ไม่รู้ถึงความได้เปรียบทางการแข่งขันของคุณ

07:14
      มีผู้มาขอใช้บริกา ร  ให้ผมเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดมากมาย  แต่เมื่อผมได้ดำเนินการถามว่า " สินค้าหรือบริการของคุณ " มีจุดที่ได...Read More

การสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ด้วยความผูกพัน

07:09
      คุณเคย สงสัยไหมว่า ทำไม? แบรนด์ บางแบรนด์ถึงอยู่ในตลาดได้ไม่นานก็ตายจากไป  หรือบางทีแบรนด์นั้นกำลังไปได้ดี  กำลังเป็นที่รู้จัก  พอนานๆ...Read More

การทำการตลาดตามความถี่ในการซื้อสินค้าของลูกค้า

08:20
    สินค้า ในท้องตลาดมีมากมายมหาศาลครับ ฉะนั้นการทำการตลาดในสินค้าแต่ละประเภทจึงไม่เหมือนกัน บางองค์กรทำการตลาดกับสินค้าของตนด้วยการแบ่งตาม...Read More

ความภักดีที่มีต่อแบรนด์ ( Brand Royalty ) วัดจากอะไรคุณรู้ไหม

06:49
      ความภักดี ที่มีต่อตราสินค้า หรือ ( Brand Royalty )  ที่สิ่งที่พูดถึงกันมานาน และบ่อยมากในการสร้างแบรนด์ และทำการตลาด แน่นอนว่าหากธุรก...Read More

อย่านำสินค้าหรือบริการหลายๆ อย่างของคุณมาสร้างแบรนด์

09:39
      ผม ได้เห็นบริษัทหรือองค์กรหลายๆ องค์กรนำสินค้าของตนที่มีอยู่มากมายมาสร้างแบรนด์พร้อมกัน หรือนำสินค้าของตนที่เด่นๆ สัก 10 ตัวมาทำการสร้...Read More

เปิดมุมมองของ "ฟิลิป คอตเลอร์" ฉีกการตลาดเก่าเข้าสู่ยุคศตวรรษที่21

08:04
     วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรีในโลกออนไลน์ อธิบายความหมายของการตลาดให้เข้าใจได้ง่ายๆ และไม่ยากจนเกินไป ในยุคที่กูรูด้านการตลาดกำลังเป็นกลุ่...Read More

ใช้คนธรรมดา ในการโฆษณาได้ผลกว่าเอาคนดังมาโฆษณามากมาย

09:19
      โฆษณา ไว้ว่าจะเป็นสื่ออะไรก็ตาม จะเน้นในการนำบุคคลที่เป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงโด่งดัง ไม่ว่าจะเป็นดารา  นักการเมือง หรือผู้ที่มีชื่อ...Read More

ข้อจำกัดอันแสนน่าเบื่อที่บ่อนทำลายการตลาดในองค์กร

08:25
          ข้อบังคับ ข้อจำกัด ขององค์กร และบริษัทอันแสนเก่าแก่  ล้าสมัย ท่ี่เน้นในเรื่องการให้พนักงานทำงานอยู่ในกรอบนั้น กรอบนี้ เพื่อให้เกิ...Read More

วิธีการสื่อสารที่สร้างพลังให้กับแบรนด์

06:46
    พลังแห่งแบรนด์นั้น มีพลังที่สามารถกำหนดความเป็นไปของสินค้าได้ แบรนด์เป็นตัวกำหนดทุกๆ สิ่งแห่งความอยู่รอดของสินค้า ยิ่งหากคุณเพิ่มพลังให้...Read More

น่าเศร้า กลยุทธ์การขายสินค้าราคาถูก อาจจะใช้ไม่ได้ผลในอนาคต

07:02
         ก ารตลาดในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อันเนื่องมาจากการแข่งขันที่มากขึ้น  สังคมมีการแตกแขนงมากขึ้น มีกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เพิ่มม...Read More

การตลาดเพื่อสังคมที่มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนรายได้น้อย

06:59
     ก ารตลาดในปัจจุบันเป็นยุคที่ต้องมีการแข่งขันกันสูงมาก  ต่างก็แย่งชิงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มเพื่อที่จะให้องค์กรสามารถขายสินค้าและบริการไ...Read More

กลยุทธ์จิตวิทยาการตลาด เสียงสื่อกระตุ้นการซื้อ

06:56
     เสียง เป็นสื่อทางการตลาดที่แฝงไปด้วยความอัศจรรย์หลายๆ รูปแบบ  การใช้เสียงทำการตลาดอย่างถูกต้องจะทำให้เกิดการซื้อแบบไม่จงใจเกิดขึ้น ผม...Read More

ควรสร้างการตลาดคอนเท้นท์ (Content) อย่างไรให้ได้ผลสุดๆ

06:52
  ปัจจุบันการตลาดด้าน Content Marketing   มีบทบาทมากขึ้นอย่างมหาศาล ถึงขั้นที่ว่าอาจจะเป็นกิจกรรมหลักทางด้านการตลาดขององค์กรธุรกิจบางองค์กร...Read More

การตลาดในมุมแอบ

06:46
      หลัก การของวิชาการด้านการตลาดงอกงามเติบโตมาจากอเมริกา จนต่อยอดต่อแขนงออกไปอย่างกว้างขวางมีอิทธิพลต่อการทำกิจกรรมทุกประเภท ความเป็นอยู...Read More

สิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำรายละเอียดในแบบสอบถามเพื่อการวิจัยตลาด

06:38
      ผม สังเกตุเห็นได้ว่า แบบสอบถามที่องค์กรธุรกิจทั่วไปๆ  ใช้กันอยู่ใช้รูปแบบประโยค และหัวข้อในการสอบถามไม่ค่อยถูกต้องนัก ซึ่งบางครั้งแบบ...Read More

ให้ลูกค้าได้ลองสินค้าของคู่แข่ง ให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย

09:01
 การตลาด ปัจจุบันเป็นการตลาดที่มีการแข่งขันกันสูง   เมื่อมีการแข่งขันกัน บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ต่างก็งัดกลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาแข่งขันกันมา...Read More

Net Generation กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่คุณไม่ควรมองข้าม

08:57
      เนื่อง ด้วยในปัจจุบัน Internet  เข้ามาเป็นสื่อที่ทุกๆ คนต้องมี ต้องใช้ อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 6 ของมนุษย์ยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได...Read More

แจกใบปลิวอย่างไรให้ได้ผลสูงสุดทางการตลาด

08:59
  กิจกรรมการแจกใบปลิว ตามสถานที่ต่างๆ ดูจะเป็นเรื่องธรรมดาเสียแล้วในการทำการตลาดในปัจจุบัน  เป็นการทำการตลาดแบบจู่โจมถึงตัวกลุ่มเป้าหมาย ลู...Read More

สร้างภาพพจน์องค์กรคุณด้วยการตลาดอิงการกุศล

08:57
การตลาดในยุคใหม่นี้  ได้เปลี่ยนจากการตลาดเพื่อหวังผลกำไร หวังยอดขาย หวังผลประโยชน์  มาเป็นการตลาดเพื่อการให้ การตลาดเพื่อสังคมกันมากขึ้น สั...Read More

พันธกิจจุดกำเนิดที่กำหนดความอยู่รอดขององค์กรของคุณ

08:21
      การตลาด ยุคใหม่ในอนาคต  เป็นการตลาดทีี่ไม่ได้เน้นในเรื่องของสินค้าอีกต่อไปแล้ว  แต่จะเปลี่ยนไปสู่ยุคของการตลาดของผู้บริโภคที่เจาะลึกล...Read More

สิ่งที่คุณต้องทำเมื่อแบรนด์ของคุณตกต่ำลง

08:40
      แบรนด์ ก็มีวัฒจักรของมัน มีขึ้น มีลงเป็นธรรมชาติ การที่แบรนด์ของคุณเกิดสภาวะถดถอย สามารถสังเกตุได้จากยอดขาย  การตอบสนองของลูกค้าที่มี...Read More