Header Ads

เทคนิคพื้นฐานที่ลืมกันก่อนที่จะนำธุรกิจเข้าสู่โลกออนไลน์

07:42
     ก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนเลยน่ะครับว่า   ธุรกิจที่จะเข้าสู่โลกออนไลน์นั้น ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่เสมอไป ธุรกิจไม่ว่าจะมี...Read More

หากจะให้การตลาดคุณอยู่รอด ดูถึงการผลิตสินค้า และบริการของคุณก่อนดีไหม

06:39
     ในปัจจุบันนี้ คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า การผลิตสินค้า และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นของลูกค้านั้น เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  มี...Read More