Header Ads

ควรสร้างการตลาดคอนเท้นท์ (Content) อย่างไรให้ได้ผลสุดๆ

 ปัจจุบันการตลาดด้าน Content Marketing มีบทบาทมากขึ้นอย่างมหาศาล ถึงขั้นที่ว่าอาจจะเป็นกิจกรรมหลักทางด้านการตลาดขององค์กรธุรกิจบางองค์กรเลยก็ว่าได้ ฉะนั้นการจะทำ Content ให้ถูกใจกลุ่มเป้าหมายเป็นส่ิงที่สำคัญมากและชี้ถึงความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ และสินค้าชนิดนั้นๆ นอกจากนี้การทำการตลาด Content บทความทุกๆ บทความที่มีการเผยแพร่ออกไป จะต้องถูกใจ Search Engine ด้วย ระบบเสริช เอ็นจิน คงจะไม่พ้น Google เป็นแน่แท้


แต่มีธุรกิจสักกี่แห่งกันที่จะรู้หลักของการทำ Content Marketing แม้กระทั่งในประเทศสหรัฐอเมริกาจ้าวแห่งการตลาดแบบ Content ก็มีไม่กี่องค์กรธุรกิจที่เข้าใจถึงการจัดทำ Content Marketing ล้มเหลวไปก็มากมาย โดยการทำการตลาดแบบ Content หากทำไม่มีประสิทธิภาพก็เป็นการสูญเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ อีกทั้งไม่สามารถจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายสนใจในแบรนด์และสินค้าได้


ดังนั้นในวันนี้ผมมีแนวทางการทำกิจกรรมการตลาดแบบ Content มาบอกคุณ เพื่อที่คุณจะใช้เป็นหลักในการทำการตลาดลักษณะนี้ได้อย่างชัดเจนขึ้นเริ่มกันเลยครับ

 1. การวางแผนการตลาด Content
Content Marketing ก็เหมือนกับกิจกรรมทางการตลาดโดยทั่วไปที่จะต้องมีการวางแผนการตลาด เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของคุณว่าเป็นกลุ่มไหน  ตำแหน่งทางการตลาดของแบรนด์และสินค้าของคุณคืออะไร  คุณต้องตอบโจทย์นี้ให้ได้  ทั้งนี้ผมได้เขียนบทความเรื่อง " การวางตำแหน่งแบรนด์ " ให้คุณได้อ่านกันแล้วคุณสามารถนำไปใช้ได้เลยทันที  ที่ควรระวังคือ Content ที่นำเสนอนั้นจะต้องไม่ขัดกับแบรนด์ของคุณ จะต้องเป็นสื่อที่แสดงถึงความเป็นแบรนด์ของคุณ ทั้งนี้แผนการตลาดควรจะผสมผสานกันระหว่างการตลาดแบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์ จึงจะได้ผลสูงสุด

2. สร้างคอนเทนท์จากความชำนาญของคุณ และต้องสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่สำคัญอย่าลืมมอบคุณค่าของคอนเท้นท์นั้นให้กับลูกค้า
การสร้างคอนเทนท์ นั้นเป้นการสร้างที่บอกถึงความเป็นคุณ ความเป็นแบรนด์ของคุณ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความชำนาญในสินค้า และเรื่องราวต่างๆทีสอดคล้องกับสินค้าของคุณ ไม่ใช้เป็นการคัดลอกมาทั้งหมดจากที่อื่น  การสร้างคอนเท้นท์จะต้องเป็นบทความที่มีประโยชน์กับลูกค้าอย่างมุ่งเน้นในเรื่องการค้ามากจนเกินไป

3. Content Marketing ต้องมีความสอดคล้องและทำงานร่วมกับสือการตลาดออนไลน์อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ควรจะมีแนวทางการจัดทำคอนเท้นท์ที่สอดคล้องกัน เป็นแนวทางเดียวกันกับสื่อออนไลน์อื่นๆ อย่าทำแคมเปญ Content หลายหลายมากจนเกินไปเพราะจะทำให้กลุ่มเป้าหมายขาดความน่าเช่ื่อถือกับสินค้าและบริการ หรือแม้กระทั่งแบรนด์ของคุณเอง ทั้งนี้อย่างลืมทำ Content ให้สอดคล้องตามความต้องการของ SEO เสิร์ชเอ็นจิน เช่น Google ด้วยเพื่อให้เกิดผลสูงสุด

 4. ขอความร่วมมือกับคู่ค้าในการทำคอนเทนท์ ร่วมกัน
การร่วมมือกันจัดทำ Content ระหว่างธุรกิจของคุณ กับคู่ค้าธุรกิจ เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันคือ ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับคุณค่าจาก Content ของคุณเป็นการตลาดแห่งความร่วมมือที่งดงามที่สุด เพราะต่างฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นแนวทางการทำธุรกิจที่สอดคล้องกกับการตลาดยุคปัจจุบัน คุณสามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพันธมิตรทางการตลาดได้ที่บทความ " พันธมิตรทางการตลาด กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม "

5. ต้องมีการประเมินผลความสำเร็จ และผลลัพธ์ ทางการตลาดคอนเท้นท์ด้วยในทุกๆกิจกรรม
นี่เป็นสิ่งที่นักการตลาดคอนเท้นท์ละเลยในการวิเคราะห์ผลของการดำเนินกิจกรรมคอนเท้นท์ การทำ Content Marketing จะต้องมีการวัดผลการทำการตลาดในทุกสื่อที่มีการทำ Content Marketing ออกไป ว่ามีผลตอบแทนกลับจากการทำ Content เป็นอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาวิธีการ กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อดึงให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาเยี่ยมชมเวปไซท์ของคุณเพิ่มมากขึ้น มากขึ้นต่อไป

หวังว่าข้อแนะนำการทำการตลาดคอนเท้นท์จะทำให้ Content Marketing ของคุณไม่สูญเปล่าและก่อเกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผลประกอบการของสินค้าและบริการคุณน่ะครับ ขอให้โชคดี

ธวัชชัย สุวรรณสาร
โค้ชทางด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์
081-1689081

ไม่มีความคิดเห็น