Header Ads

วิธีการสื่อสารที่สร้างพลังให้กับแบรนด์

    พลังแห่งแบรนด์นั้นมีพลังที่สามารถกำหนดความเป็นไปของสินค้าได้ แบรนด์เป็นตัวกำหนดทุกๆ สิ่งแห่งความอยู่รอดของสินค้า ยิ่งหากคุณเพิ่มพลังให้กับการรับรู้ในแบรนด์ ( Brand Awareness ) ได้คุณก็จะสามารถทำให้สินค้านั้นๆ อยู่กับองค์กรของคุณไปนานแสนนาน

    Brand Awareness หรือการระลึกได้ของแบรนด์ในความคิด และจิตใจของลูกค้า เช่นหากเราจะพูดถึงสินค้าในหมวดหมู่ลูกอม เราก็จะคิดถึงแบรนด์ " ฮอล์ " เป็นแบรนด์แรกในใจ  และหากจะพูดถึงกางเกงยีนส์คุณก็ต้องคิดถึง " Levi's " เป็นต้น  เพราะอะไรน่ะหรือครับ เพราะว่าแบรนด์ดังกล่าวเข้าไปฝังรากลึกในจิตใจของคุณ แล้วนั่นเอง มันเป็นการระลึกได้ในใจโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้ความคิดมากมายเลย แล้วคุณล่ะครับอยากให้แบรนด์ของคุณเป็นแบบนี้บ้างหรือไม่ ?     วันนี้ผมมีวิธีการเพิ่มพลังให้กับ Brand Awareness ซึ่งคุณสามารถนำไปปรับใช้กับแบรนด์ของคุณได้ไม่ยาก แต่คุณต้องทำอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และเห็นความสำคัญของกระบวนนี้ทุกๆ เวลา  ซึ่งส่วนมากแล้วหลักการเพิ่มพลังที่ผมนำมาเสนอให้คุณทราบนี้ เป็นหลักแห่งการสื่อสาร ซึ่งประกอบไปด้วย     1.คุณควรเลือกเครื่องมือ วิธีการสื่อสารต่างๆ ให้สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร และสินค้าของคุณ จุดยืนของสินค้าของคุณคืออะไร ก็ต้องสื่อสารให้สอดคล้องกับจุดยืนนั้น บทความต่างๆ ในการโฆษณาต้องแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของแบรนด์ของคุณอย่างชัดเจน

     2.การสื่อสาร หรือการโฆษณาแบรนด์ ต้องสอดคล้องกับความต้องการ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย การยึดในวิธีดังกล่าวสามารถทำให้แบรนด์เข้าไปยึดครองจิตใจของลูกค้าโดยรวมได้อย่างอยู่หมัด และยาวนาน

     3. การสร้างแบรนด์ และการสื่อสาร โฆษณาแบรนด์ ต้องมีการวิเคราะห์ให้ดี และปรับตัวแบรนด์ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ณ ท้องที่นั้นๆ นี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่แผนกการตลาดล่ะเลยในการวางแผน ฉะนั้นฝ่ายการตลาดต้องนำเรื่องการปรับตัวแบรนด์ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ณ ท้องที่นั้นๆ เป็นหัวข้อหลักในการสร้าง Brand Awareness ด้วย

    4. การสร้างแบรนด์ หรือการสื่อสารทางด้านแบรนด์ จะต้องมีความสอดคล้อง และกลมกลืนกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ร้านค้า บริษัท การตกแต่งต่างๆ ต้องสอดคล้องกับแบรนด์นั้นๆ ด้วยมิเช่นนั้นหากไปคนละทาง ลูกค้าอาจเกิดความสับสน นำมาซึ่งความล้มสลายของแบรนด์ได้

    5. การสร้าง Brand Awareness ไม่ควรคำนึงถึงผลตอบแทนทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว ควรจะคำนึงถึงว่า " ลูกค้าจะได้รับคุณค่าหรือประโยชน์ใดๆ จากแบรนด์ของคุณ " ต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักในการสร้างแบรนด์ โปรดจำไว้ว่า " ยิ่งให้ ยิ่งได้"

     6. ต้องมีการพัฒนาด้านการสร้าง Brand Awareness  อยู่ตลอดเวลา การสร้างแบรนด์ไม่ใช่สร้างครั้งเดียวจบ จะต้องมีการพัฒนากลยุทธ์ วิธีการต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ที่สำคัญปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ยุคแห่ง Social Network ซึ่งคุณจะหยุดพัฒนาไม่ได้เลย การหยุดคือการจบ และสิ้นสุดของแบรนด์ของคุณเอง

      7. แบรนด์ของคุณจะต้องเข้าถึงได้ง่าย และสะดวก  กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าของคุณต้องสามารถเห็นแบรนด์ของคุณได้อย่างง่ายดาย โปรดจำไว้ว่าการสร้างแบรนด์เป็นการทำให้ทุกๆ คนสามารถเข้าถึงแบรนด์ของคุณได้ทุกที่ โดยใช้ความพยายามให้น้อยที่สุด  หากแบรนด์ของคุณมีการเข้าถึง และสังเกตุได้ที่ยาก คุณก็ไม่สามารถสร้าง Brand Awareness เกิดขึ้นในจิตใจของลูกค้าของคุณได้

      ลองสังเกตุ วิเคราะห์วิธีการสร้าง Brand Awareness แต่ละข้อ กับ แบรนด์ของคุณว่าบกพร่องด้านไหน บกพร่องอะไร และปรับเปลี่ยนโดยด่วน เพราะมี Brand ใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่ช้า คือผู้ที่จะพบกับกรดับสูญของแบรนด์เร็ว ขึ้น เริ่มวิเคราะห์เลยครับตั้งแต่เดี๋ยวนี้ ตอนนี้เลย....


ธวัชชัย สุวรรณสาร
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์
081-1689081
coachtawatchai@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น