Header Ads

การทำการตลาด...หากคุณหยุดนิ่ง...ก็คือตาย

     ผมอาจจะเขียนชื่อบทความออกจะโหดไปสักนิด  แต่เป็นเรื่องจริงครับ  องค์กรธุรกิจ หรือใครๆ ก็ตามเมื่อทำการตลาดไปได้สักระยะ เห็นสินค้าและบริการสามารถจำหน่ายได้ดีขึ้น  ก็หยุดทำการตลาด หยุดการเรียนรู้ตลาดซ่ะงั้น เพราะคิดว่าดีอยู่แล้ว ติดตลาดแล้ว มันจะเติบโตตามธรรมชาติ  ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ.....คุณคิดผิดอย่างมหันต์

    การทำการตลาดที่ดีที่สุดคือคุณต้องคิดว่า การเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ทางการตลาดคือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง เรียนรู้อยู่เสมอ มิเช่นนั้นคุณ สินค้า บริการของคุณจะค่อยๆ ถูกลืมเลือนไปจากตลาดอย่างรวดเร็ว และโอกาสที่คุณจะกู้คืนกลับมายากมาก    การตลาด คุณต้องเปลี่ยน ความคิดในหัวคุณเสียใหม่ว่า " ฉันพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงด้วยความยินดี เป็นโอกาสให้ฉันได้พัฒนาตนเอง และสินค้าของฉัน " การพอใจในการตลาดที่คุณกำลังทำอยู่แล้ว จะเป็นการนำความหายนะมาสู่ตลาดสินค้าและบริการของคุณเอง ดังนั้นจงก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง     คุณสามารถที่จะเรียนรู้สถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงของตลาดสินค้า และบริการของคุณได้ดังต่อไปนี้ครับ ง่ายๆ ทำเลย!

      1. ซื้อสินค้า และบริการของคู่แข่งขัน นำมาวิเคราะห์เสียเลย
           นำสินค้า และบริการของคู่แข่งขัน มาทำการวิเคราะห์ ว่าสิ่งไหนที่ดี สิ่งไหนที่ไม่ดี  สิ่งไหนที่คุณวิเคราะห์ดูแล้วว่า คู่แข่งนั้นด้อยกว่าคุณ ก็นำข้อด้วยของคู่แข่งนำมาพัฒนาสินค้า และบริการของคุณเองใด้ดีขึ้น เติมเต็มส่วนที่ขาดของสินค้า และบริการของคู่แข่งขัน ส่วนที่คู่แข่งทำได้ดีกว่าคุณ  ก็นำจุดนั้นมาพัฒนาสินค้าของตนเอง เพื่อลบปมด้วยดังกล่าวไป  ขอเตือนอย่างเลียนแบบน่ะครับ ผมแนะนำให้นำจุดดี และจุดเด่นของสินค้าและบริการของคู่แข่งนำมาเติมเต็มสิ่งที่สินค้าคุณขาดดีกว่าครับ

      2. สังเกตุ ติดตาม ดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมตลาดของคุณว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแล้ว
          อุตสากรรมระดับเดียวกับคุณ ประเภทเดียวกับคุณ ในประเทศอื่นเขาก้าวหน้า เปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแล้ว เพื่อนำความเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ในตลาดโลกมาปรับใช้กับสินค้า และบริการของคุณ

      3. ติดตาม เฝ้าดูคู่แข่งขันของคุณอย่างสม่ำเสมอ
          วิเคราะห์ดูว่า สิ่งไหนที่เขาทำได้ดี และสิ่งไหนที่เขาทำได้ไม่ดี ทั้งนี้รวมถึงความก้าวหน้าของคู่แข่งของคุณด้วย เช่นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ความก้าวหน้าทางวิศวกรรม ความก้าวหน้าของการบริการ และนำมาวิเคราะห์ดูว่า สามารถนำมาปรับใช้ หรือทำให้ดีกว่าได้หรือไม่

      4. ต้องเข้าการประชุมสัมมนา ในระดับปฏิบัติการทางการตลาด
           ผมขอแนะนำว่าอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพราะการประชุมสัมมนาการตลาดทุกครั้ง จะมีการเสนอความเปลี่ยนแปลงทางการตลาด นิสัยของผู้บริโภค รวมถึงทฤษฎีต่างๆ มากมายจากกูรูด้านการตลาดมากมายคุณจะได้มุมมองที่มากขึ้น ก้าวหน้าขึ้น เมื่อคุณรู้มาก คุณก็สามารถนำเอาความรู้ต่างๆ มาปรับใช้กับงานบริการ งานการตลาดของคุณได้

      5.ทบทวนการดำเนินการตลาดของคุณตลอดเวลา 
         อย่าชะล่าใจ ทบทวนการดำเนินการทางการตลาดของคุณว่า ได้ผลหรือไม่ ควรปรับเปลี่ยนอย่างไร ตอนไหน คุณไม่สามารถประสบความสำเร็จในการทำตลาดสินค้าของคุณได้ หากสุดท้ายคุณไม่ได้มีการประเมิน หรือตรวจสอบ สินค้า และบริการของคุณเอง

        จงเรียนรู้ และพัฒนาอยู่ตลอดเวล แล้วคุณ...จะตายจากธุรกิจยากมาก

ธวัชชัย สุวรรณสาร
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์
086-6593823

ไม่มีความคิดเห็น