Header Ads

วิธีการสร้างความจงรักภักดีให้กับสินค้าและบริการของคุณที่ง่ายที่สุด

     ความจงรักภักดีที่มีต่อสินค้า และบริการนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากหากคุณต้องการให้ สินค้าและบริการเป็นที่รู้จัก  และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน หากลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อสินค้าและ บริการมากจะยิ่งทำให้เพิ่มความเข้มแข็ง แข็งแกร่งให้กับสินค้าและบริการของคุณ  คุณจะทำการโฆษณาน้อยมากหากความจงรักภักดี ของลูกค้าของคุณมีอยู่ในระดับสูง

    แต่เสียดาย ที่ในประเทศเรา ไม่ค่อยมีใครรู้ว่า " ความจงรักภักดีที่มีต่อสินค้า " นั้นจะสร้างกันอย่างไร อนิจจา ส่วนมากรู้แต่เพียงว่า ขอให้สินค้าของตนขายได้มากที่สุด มีกำไรมากที่สุด ก็เป็นพอ ซึ่งนั่นเป็นความคิดที่ผิดมหันต์...คุณจะขายสินค้าได้เพียงครั้งเดียว  หรือลูกค้าจะจำคุณได้แค่เพียงผิวเผิญเท่านั้น ด้วยวิธีนี้หรือ คือวิธีที่คุณต้องการ    ด้วยเหตุนี้วันที่ผมมีวิธีการสร้างความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการของคุณ ในแบบที่ง่ายที่สุดมาฝากคุณ...มันเป็นวิธีที่นักการตลาดบางกลุ่มนำมาใช้ และได้ผลดีมาก ง่ายที่สุด ผมพอจะสรุปได้ 2 ข้อ คุณเพียงนำไปปรับใช้ รับรองว่าสินค้า และบริการของคุณจะไม่วางแช่อยู่ อีกต่อไป...


     1. คุณต้องการจุดเด่น ที่คุณรู้สึกประทับใจ ภาคภูมิใจในสินค้าของคุณ
          คุณจะไม่มีทางที่จะทำการตลาดให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีในสินค้าได้ หากคุณในฐานะเจ้าของสินค้า และบริการ ไม่รู้จุดเด่น และหาความภาคภูมิใจในสินของตนเองไม่พบ   คุณต้องหาความภาคภูมิใจในสินค้าของคุณก่อน อะไรคือจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ เหตุที่ต้องเริ่มด้วยการ ต้องการจุดเด่น และจุดแห่งความภาคภูมิใจในสินค้าของคุณก่อน เพื่อที่จะได้เป็นพื้นฐานในการกำหนด หัวข้ออื่นๆ ในการสร้างความจงรักภักดี  คุณจะสร้างความจงรักภักดีให้เกิดขึ้น กับลูกค้าของคุณไม่ได้เลย ...หากคุณยังไม่เกิดความจงรักภักดี และภูมิใจในสินค้าของตนเองเสียก่อน

     2. ทุ่มเทกับการบริการให้ดีที่สุด  และสุดยอดที่สุด
          การบริการหลังการขายสินค้า เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญทีสุด ในการทำให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดี สินค้าเป็นเพียงแค่ประเด็นรองเท่านั้นในการสร้างความจงรักภักดี  การบริการต่างหากที่จะช่วยสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้น  อย่างลืมว่าสินค้าในท้องตลาด มีอยู่มากมาย และส่วนมากเป็นสินค้าในแบบที่มีความคล้ายคลึงกัน  ดังนั้นสิ่งเดียวที่จะสร้างความแตกต่าง และสร้างความจงรักภักดีให้เกิดกับสินค้า และบริการของคุณได้ก็คือ  การให้การบริการให้ดีที่สุด  จงทุ่มเทกับข้อนี้ให้มาก  แล้วสิ่งต่างๆ จะกลับมาตอบแทนคุณแน่นอน

     3.อย่าหยุดในการพัฒนาสินค้า บริการ  และการให้บริการ
        โดยมาก แล้วผู้ประกอบการหากสินค้า และบริการของตนอยู่ในความสนใจในระดับสูง จะหยุดการพัฒนาสินค้า และการให้บริการ เกิดการกลัวว่าหากมีความเปลี่ยนแปลง  เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการ การตอบสนองทางด้านยอดขายจะลดลง  ซึ่งเป็น ความคิดที่ผิดมากๆ  การหยุดนิ่งอยู่กับที่ โดยเฉพาะการบริการ จะทำให้คู่แข่งมีโอกาสที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ไปจากคุณ  ฉะนั้น " จงมีการพัฒนาสินค้า บริการ และการให้บริการ โดยต้องไม่หลุดไปจากเอกลักษณ์อันมีอยู่ของสินค้า "


      ความจงรักภักดีของลูกค้า ที่มีต่อสินค้า ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด ทำให้คุณไม่ต้องเหนื่อยมากกับการขายสินค้า การตลาดโดยทำให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดี เป็นการตลาดแบบยั่งยืน เมื่อคุณทำให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีกับสินค้าของคุณในระดับสูง สินค้าและบริการของคุณจะอยู่ยาวนานในตลาด  แต่หากคุณเน้นขาย จนสูญเสียความจงรักภักดี สินค้า บริการของคุณก็จะถึงจุดจบอย่างรวดเร็ว


ธวัชชัย สุวรรณสาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์
086-6593823

ไม่มีความคิดเห็น