Header Ads

Net Generation กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่คุณไม่ควรมองข้าม

     เนื่องด้วยในปัจจุบัน Internet เข้ามาเป็นสื่อที่ทุกๆ คนต้องมี ต้องใช้ อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 6 ของมนุษย์ยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได้ การที่ Internet เข้ามามีอิทธิพลในโลกแห่งการตลาดอย่างมหาศาล ทำให้เกิดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใหม่ขึ้นมานั่นก็คือ กลุ่ม Net - Gens ( Internet generation ) 

     กลุ่ม Net Gens ในปัจจุบันมีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อการตลาดโลก อีกทั้งยังมีอำนาจในการตัดสินใจซื้อมากกว่ารุ่นก่อนๆ มากมายมหาศาล กลุ่ม Net Gens ส่วนมากจะซื้อขายสินค้าและบริการผ่านทาง Internet  ทั้งนี้ผลการวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่า คนอเมริกันก่อนวัยรุ่นหรือ Preteen  และวัย

รุ่น หรือกลุ่ม Teen ใช้เงินของตนเองถึงประมาณ 130 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายของพ่อ และแม่ของเขาถึงปีละ 500 พันล้านเหรียญ สำหรับประเทศไทยกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในลักษณะทวีคูณ  เห็นอย่างนี้แล้วคุณจะไม่ทำการตลาดกลุ่มนี้บ้างหรือครับ
     แล้วเราจะทำตลาดกลุ่มนี้อย่างไร? นั่นคงเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในใจคุณ ไม่เป็นไรครับผมมีคำตอบมาให้ัคุณแล้ว โดยหนังสือชื่อ Growing Up Digital : The Rise of the Net Generation ได้แนะนำให้ทำการตลาดกับกลุ่มดังกล่าวดังนี้

     1. คุณจะต้องมีทางเลือกให้เขา :  กลุ่ม Net Gens ต้องการมีตัวเลือกหลายๆ ตััวเลือก เขาจะถือเอาคุณค่าของการมีทางเลือกหลายๆ ทางเลือก สินค้าและบริการหากจะเจาะตลาดกลุ่มนี้ต้องมีสินค้า หรือบริการหลากหลาย น้อยชนิดอย่างเสี่ยง

     2. ต้องตอบสนองความต้องการรายบุคคล : เด็กๆ เหล่านี้คือผู้สร้างการเล่นวีดีโอเกมส์ในระดับและวัยของเขาเอง และเขาสามารถที่จะทำบล็อค และเวปเพจของเขาเองได้ เขาต้องการสิ่งที่จะแสดงถึงความเป็นตัวตนของเขา และความอิสระตามวิถึทางของเขาเอง

     3. ให้เขามีทางเลือกเมื่อเขาเปลี่ยนใจ : กลุ่มดังกล่าวเติบโตขึ้นมาในโลกที่เขาสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ด้วยการเคลื่อนเมาส์ แล้วคลิกส์ และเขาเชื่อว่าการเปลี่ยนใจของเขานั้นสามารถทำได้ง่ายและไม่สร้างความเดือนร้อนให้กับใคร

     4. ให้เขาได้มีโอกาสทดลองสินค้าก่อนซื้อ : กลุ่ม Net Gens จะปฏิเสธไม่สนใจต่อความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เขาจะพยายามทำด้วยตนเองเท่านั้น

     5. คุณต้องไม่ลืมว่าเขาเลือกประโยชน์ใช้งานมากกว่าเลือกรูปแบบเสียอีก กลุ่มนี้จะไม่กลัวเทคโนโลยีใหม่ๆ เขาเติบโตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติกับมันเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือน คนกลุ่มนี้จะไม่สนใจว่าเทคโนโลยีจะเป็นอย่างไรแต่สนใจว่า เทคโนโลยีจะทำอะไรได้บ้าง
     คุณสามารถนำแนวคิดวิธีการเจาะตลาดนี้ไปปรับใช้กับการตลาดสินค้าและบริการของคุณ ซึ่งกลุ่ม Net Gens จะมีลักษณะและนิสัยสอดคล้องกับ 5 ข้อที่ได้กล่าวไปแล้วนี้มาก  ที่สำคัญกลุ่มนี้จะมีการขยายตัวออกไปเรือยๆ หากคุณไม่พร้อมที่จะทำการตลาดกับกลุ่มเหล่านี้ผมว่าคุณได้พลาดกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อมหาศาลอีกกลุ่มหนึ่งแล้วล่ะครับ


ธวัชชัย สุวรรณสาร
โค้ชด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์
081-1689081

ไม่มีความคิดเห็น