Header Ads

การสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ด้วยความผูกพัน

     คุณเคยสงสัยไหมว่า ทำไม? แบรนด์ บางแบรนด์ถึงอยู่ในตลาดได้ไม่นานก็ตายจากไป  หรือบางทีแบรนด์นั้นกำลังไปได้ดี  กำลังเป็นที่รู้จัก  พอนานๆ เข้าแบรนด์กับหมดความน่าเชื่อถือ และตายไปจากตลาด....

     โดยเฉพาะในประเทศเรา เราจะพบปัญหานี้อยู่มากมาย  มีการตั้งเป้าหมายของการสร้างแบรนด์ การโปรโมทแบรนด์อย่างสวยหรู แต่ไม่มีการทำอย่างต่อเนื่อง และไม่รู้จักการทำกิจกรรมแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่ได้นำจิตใจของผู้บริโภค เข้ามามีส่วนในการโปรโมทแบรนด์ สร้างแบรนด์ และหนึ่งในความผิดพลาดที่  องค์กร หรือบริษัทปล่อยปละละเลย ไม่สานต่อแบรนด์ของตนก็คือ

     " ขาดการสร้างความผูกพันให้กับแบรนด์ " นั่นเองครับ
     การทำกิจกรรมความผูกพันให้กับแบรนด์  เป็นกิจกรรมที่มุ่งเสนออย่างต่อเนื่องในแบรนด์ที่สร้างขึ้น เพื่อให้ลูกค้า กลุ่มเป้าหมายได้ระลึกถึงแบรนด์ดังกล่าวตลอดเวลา  ผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น
 
      กรณีแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับ ผ้าอ้อมเด็ก อาจจะมีการจัดกิจกรรมระหว่างครอบครัว ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่มุ่งกลุ่มเป้าหมายเด็กๆ ครอบครัว โดยการที่ผู้ปกครองเด็กๆ ทั้งหลายต่างเข้าร่วมกิจกรรมรวมเพื่อครอบครัว มีการเล่นเกมส์  ชิงรางวัล โดยตลอดทั้งงานจะมีการติดแสดง แบรนด์  ของตนอยู่รอบงาน  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาร่วมงาน ได้ซึมซับแบรนด์ไปโดยอัตโนมัติ เป็นต้น

      การสร้างความผูกพันระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับแบรนด์นั้น  จะต้องมีการจัดทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง บุคลากรในองค์กรของแบรนด์ดังกล่าว ต้องมีส่วนร่วมในแบรนด์... ความประมาทในการสร้างความผูกพันธ์กับแบรนด์ส่วนใหญ่ แล้วเกิดจากการขาดความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม....เห็นว่าครั้งแรกในการจัดงานมีการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี  ก็มีการเว้นระยะห่าง จนเปิดโอกาสให้คู่แข่ง แบรนด์อื่นมาทำกิจกรรมแทน จนสามารถแย่งชิ่งส่วนแบ่งทางการตลาดไปได้....โทษใครไม่ได้เลยครับคงต้องโทษแบรนด์ที่มีการจัดกิจกรรมก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องเอง

       ดังนั้น การสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ ด้วยการสร้างความผูกพันนั้น จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้
        1. กิจกรรมที่สร้างความผูกพันธ์นั้น จะต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย แสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใย และที่สำคัญไม่ควรแสดงการโปรโมทสินค้ามากจนเกินไป...ท่องไว้ว่าเพื่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกลุ่มเป้าหมาย

        2. ต้องมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย ทุกๆ 4 เดือนเพื่อมิให้ กลุ่มเป้าหมายขาดช่วงในการรับรู้ในแบรนด์ที่คุณกำลังโปรโมท

        3. หากิจกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอในการทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้กับแบรนด์ อาจจะมีการตั้งชื่อกิจกรรมดังกล่าวเหมือนกัน  แต่รายละเอียดภายในงานต้องไม่ซ้ำซาก..ไม่จำเจ ไม่น่าเบื่อ

        4. สอบถามความพึงพอใจของการจัดงานจากกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมงานทุกครั้ง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงในการจัดงานครั้งต่อไป

        เห็นไหมครับไม่ยากเลย....สร้างความผูกพันกับแบรนด์ของคุณ เพื่อความแข็งแกร่งและยั่งยืนของแบรนด์.....อะไรๆ ก็จะตามมาอย่างแน่นอน


ธวัชชัย สุวรรณสาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์
086-6593823

ไม่มีความคิดเห็น