Header Ads

การทำการตลาดตามความถี่ในการซื้อสินค้าของลูกค้า

   สินค้าในท้องตลาดมีมากมายมหาศาลครับ ฉะนั้นการทำการตลาดในสินค้าแต่ละประเภทจึงไม่เหมือนกัน บางองค์กรทำการตลาดกับสินค้าของตนด้วยการแบ่งตามลักษณะการใช้งานของสินค้า แต่ละประเภท  บ้างก็แบ่งตามองค์ประกอบ ส่วนผสมของสินค้า บ้างก็แบ่งตามลักษณะของมูลค่าของสินค้า และบริการ....แต่มีใครจะรู้บ้าง ยังมีการทำการตลาดที่ ได้ผลมากอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันในต่างประเทศ หรือแม้แต่ประเทศไทยที่กำลังเป็นที่แพร่หลายในอนาคตอันใกล้นี้ คือ

" การทำการตลาดสินค้า ตามความถี่ในการซื้อสินค้าของลูกค้า "


     เราแบ่งสินค้าที่จะทำการตลาดตามความถี่ในการซื้อสินค้าของลูกค้าได้ 3 ประเภทด้วยกัน และมีการทำการตลาดที่ต่างกันด้วยดังนี้


     1. One-time Purchased Product  สินค้าที่คนโดยทั่วไปซื้อครั้งเดียวในชีวิตแล้วไม่ซื้ออีกเลย
         สินค้าประเภทนี้จะเป็นสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าสูง เช่นบ้าน ซึ่งการที่ลูกค้ารายใด รายหนึ่งจะมาซื้อซ้ำนั้นน้อย ถึงน้อยมาก   งานแต่งงานต่างๆ ซึ่งน้อยมากที่จะมีการจัดงานแต่งงานหลายครั้งในชีวิต ส่วนมากจะจัดกันครั้งเดียวในชีวิตของคนๆ หนึ่งเท่านั้น
         การทำการตลาดกับสินค้าประเภทนี้  มุ่งสร้างความภักดีให้เกิดขึ้นกับแบรนด์ และสินค้า  โดยการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอย่างถึงที่สุด เพื่อที่ลูกค้าจะได้นำไปทำการเกิดการสื่อสารแบบปากต่อปาก มุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนที่เขารู้จัก

     2. Infrequently Purchased Product เป็นสินค้าที่ลูกค้าซื้อไม่บ่อยนัก แต่ไม่ใช่ครั้งเดียวในชีวิต จะมีการซื้อของใหม่มาทดแทนทันที สินค้าเหล่านี้ เช่น รถยนต์  การอบรมต่างๆ ที่มีมูลค่าสูง รถจักรยานยนต์ เป็นต้น 
         การทำการตลาดกับสินค้าประเภทนี้ จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลลูกค้า มีการติดต่อสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง การให้บริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญ ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม  โดยหากลูกค้าเกิดความประทับใจในการบริการจะเกิดการแนะนำบอกต่อ ในระดับที่สูงขึ้นไป อันจะนำมาซึ่งลูกค้าที่ภักดีต่อสินค้า และบริการ

      3. Frequently Purchased Product เป็นสินค้าที่ลูกค้าซื้อบ่อยครั้ง มีความถี่ในการซื้อสูง บางครั้งก็ซื้ออีกทั้งๆ ที่สินค้าดังกล่าวยังใช้ไม่หมด เช่นปากกาลูกลื่น ยางลบ เป็นต้น สินค้าเหล่านี้ลูกค้าไม่ได้ใช้ความพยายาม หรือความคิดในการซื้อมากเท่าใดนัก และไม่เดือนร้อนต่อการตัดสินใจซื้อเลย
          การทำการตลาดกับสินค้าประเภทนี้  คือการกระจายสินค้าให้ทั่วถึง สามารถซื้อได้อย่างสะดวก และง่ายต่อการแสวงหา  ส่วนแบรนด์ไม่ค่อยมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อเท่าไหร่นัก ไม่เหมือน กับ สินค้า 2 ประเภทแรกที่ต้องมีการใช้แบรนด์เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ

       การทำการตลาดให้ถูกกับความถี่ในการซื้อสินค้า ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้กับ สินค้าหรือบริการของคุณ และคุณจะเห็นถึงผลของกลยุทธ์นี้...


ธวัชชัย สุวรรณสาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์
086-6593823

ไม่มีความคิดเห็น