Header Ads

ร้านขายผักมีอยู่ 3 ร้าน แต่ขายดีของหมดอยู่ร้านเดียว อยากรู้ไหมเพราะอะไร?

03:08
    วันนี้ผมไปตลาด ประหลาดใจมากครับ ร้านขายผักผลไม้จ้าวประจำของแม่ผม ผักขายดีมากจนของหมดพอดีดีน่ะที่แม่ผมไลน์จองผักไว้ ส่วนร้านอื่นอีก 2 ร้...Read More