Header Ads

คุณต้องให้พนักงานทุกคนรู้ถึงการทำการตลาดขององค์กรของคุณ อย่าเก็บไว้เพียงผู้เดียว


" เมื่อคุณทำกิจกรรมทางการตลาด ต้องให้พนักงานในองค์กรทั้งหมดรับรู้ด้วย "

   การทำกิจกรรมทางการตลาดไม่ว่า จะเป็นการออกงานเพื่อโปรโมทสินค้า  การออกงานสังคมของผู้บริหารเพื่อโปรโมทบริษัทหรือแบรนด์ของตน  การทำกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น  อย่างลืมที่จะให้พนักงานในบริษัทของคุณรู้ด้วย

   " เพราะอะไรน่ะหรือ "


    ผมได้เน้นแล้วว่า "การตลาดยุคใหม่นี้ หน้าที่ทางการตลาดไม่ได้จำกัดอยู่กับแผนกการตลาด เท่านั้น พนักงานทุกๆ คนในองค์กรธุรกิจคือนักการตลาดไม่ว่าจะอยู่ในฝ่ายไหนก็ตาม "

     ฉะนั้นเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่พนักงานในองค์กรจะได้รับทราบรับรู้ในกิจกรรมการตลาดของบริษัทเหตุที่ต้องมีการสื่อสารให้พนักงานได้รู้เพราะว่า


     1. เพื่อให้พนักงานได้มีความจงรักภักดีกับบริษัท

         การสื่อสารแจ้งให้พนักงานได้ทราบถึงกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความภูมิใจในแบรนด์ในองค์กรให้เกิดขึ้นในใจของพนักงาน พนักงานจะเกิดความรักความผูกพันธ์กับองค์กร เกิดขึ้นเป็นความจงรักภักดี ส่งผลให้พนักงานงานทุ่มเทใจ ทุ่มเทแรงให้กับการสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทอันนำมาซึ่งผลประกอบการอันน่าพึงพอใจให้กับองค์กร  และสิ่งที่ตามมาก็คือ ลดการเข้าออกของพนักงาน 

     2. เกิดความภูมิใจในองค์กรในใจของพนักงานทุกคน

         เมื่อพนักงานได้ทราบว่าจะมีการทำกิจกรรมของบริษัท และมีการสื่อสารจากทุกทิศทุกทางให้กับพนักงานในบริษัทได้ทราบ ยิ่งตัวของพนักงานได้เห็นได้พบกิจกรรมทางการตลาดที่ได้รับแจ้งจะเกิดการติดตาม และจะเกิดการสะสมของความภูมิใจในจิตใจ จนเกิดเป็นความร่วมมืออันทรงพลังที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับบริษัท ยิ่งหากพนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้วยแลัว ก็ไม่ต้องพูดถึงครับว่า องค์กรของคุณจะเติบโตไปได้อีกมากมาย 

      3. เกิดความสามัคคีเกิดขึ้นในแผนกต่างๆ ของบริษัท

        เมื่อมีการทำกิจกรรมการตลาด และยิ่งให้พนักงานได้รับทราบและร่วมในการทำกิจกรรมแล้ว เส้นกั้นระหว่างแผนกต่างๆ จะพังทลายลงเหลือแต่ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อจะทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท  ลองคิดดูสิครับ หากพนักงานแต่ละแผนกร่วมมือกัน ร่วมแรงกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จะเกิดอะไรขึ้น องค์กรจะพัฒนาก้าวหน้าขนาดไหน...นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ได้รับจากการให้พนักงานได้มีส่วนร่วม ส่วนรับทราบในกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท

      4. พนักงานของบริษัท จะมีการบอกต่อเกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการของตนอย่างเต็มภาคภูมิ

         ความลังเลของพนักงานในการบอกต่อเกี่ยวกับสินค้า และบริการของบริษัทจะหมดไป เนื่องจากพนักงานได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการตลาดของบริษัท จนเกิดเป็นความภาคภูมิใจ เมื่อพนักงานเดินทางไปที่ไหนก็ตาม ไม่ว่าจะในเวลางาน หรือนอกเวลางาน พนักงานจะมีการแนะนำตัวเองอย่างเต็มภาคภูมิ กล้าที่จะPresent ตัวเองว่าตนเองทำงานกับบริษัท เกิดการบอกต่อเกี่ยวกับประวัติบริษัท สินค้าและบริการของบริษัท นี่เป็นการตลาดแบบปากต่อปาก ที่เริ่มจากบุคลากรภายในองค์กรที่ได้ผลที่สุด......จงจำไว้น่ะครับว่าเมื่อเรามีความภูมิใจกับสิ่งไหน รู้จักในสิ่งไหน สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากที่สุดในโลก


        เป็นอย่างไรบ้างครับ สิ่งที่ได้รับจากการที่ให้พนักงานทุกๆ คนในองค์กรได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของบริษัท ..... กิจกรรมทางการตลาดเป็นกิจกรรมของพนักงาน ทุกๆ คนในองค์กรอย่างเก็บไว้เพียงผู้เดียวเลยครับ  ฟันเฟืองแห่งความสำเร็จทางการตลาดและกิจการขึ้นอยู่กับทุกๆ คนในองค์กร ทุกตำแหน่ง ทุกหน้าที่ อย่างเก็บไว้เพียงผู้เดียวเลยครับ....มันน่าเสียดาย


ธวัชชัย สุวรรณสาร
ที่ปรึกษาด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์
081-1689081
kengwealthy@gmail.com

   

ไม่มีความคิดเห็น