Header Ads

คนเราในสมัยนี้ ไว้ใจผู้อื่นมากกว่าตนเองเสียแล้วหรือ


     ผู้คนในสมัยก่อน กว่าจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งต้องซื้อด้วยความคิดของตนเองเป็นหลัก  พิจารณาด้วยตนเอง ตัดสินใจด้วยตนเอง โดยอาศัยความพึงพอใจเฉพาะตนเป็นหลัก โดยอาศัยคนอื่นร่วมในการตัดสินใจน้อยมากๆ

     แต่ในสมัยนี้เปลี่ยนไปแล้ว เป็นยุคของการตลาดที่ก้าวสู่สมัยใหม่ ยุคแห่งเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดน ยุคแห่งอินเตอร์เน็ตที่ทุกๆ คนบนโลกนี้สามารถเสาะหา แสวงหาข้อมูลจากทั่วทุกมุมโลกได้ด้วยปลายนิ้วเท่านั้น ......มันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนแบบมโหฬารมากๆ เลยครับ     การตลาดในสมัยนี้ เปลี่ยนไปจากแนวความคิดที่ว่า มุ่งเสนอแนวทางของผู้ผลิตเป็นหลัก สู่แนวความคิดที่เน้นการตลาดคือ " เน้นความต้องการของลูกค้า " เป็นหลัก ฉะนั้นองค์กรทางธุรกิจใดๆ ก็ตามหากเสนอข้อมูล ที่่เป็นประโยชน์ และมีค่ากับผู้บริโภคหรือลูกค้ามากที่สุดผู้นั้นคือผู้ชนะ

     คุณจะเห็นได้จากสื่อทางการตลาดมากมาย ที่เห็นได้ชัดเจนคือ สื่ออินเตอร์เน็ตต่างๆ เช่น Youtube ,Facebook, twitter, blog และอื่นๆ อีกมากมาย โดยแทบจะใช้เป็นสื่อหลักในการทำการตลาดไปเลยก็ว่าได้ โดยสื่อดังกล่าวนี้จะเน้นในการตอบปัญหา เสนอบทความ วีดีโอที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้สนใจโดยเฉพาะลูกค้า ผู้บริโภค โดยเน้นในส่วนของตัวสินค้าน้อยมาก...... ซึ่งเป็นการก้าวจากการเสนอรายละเอียดของสินค้า สู่รายละเอียดที่มีค่า เสนอคุณค่าต่อลูกค้าอย่างแท้จริง

      การเสนอรายละเอียดดังกล่าวเป็นการเน้นในส่วนของแนวคิด CRM ( Customer Relationship Management ) หรือแนวคิดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาว เน้นในส่วนของลูกค้าเป็นหลัก เน้นการโปรโมทแบรนด์ ให้เป็นที่รู้จัก เมื่อแบรนด์เป็นที่รู้จัก สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความภักดีต่อสินค้า ผลกำไร ผลประกอบการอันมหาศาลจะเข้ามาเหมือนกระแสน้ำ ฉะนั้นในการเริ่มต้นทำการตลาดอะไรสักอย่างหนึ่งของคุณคุณต้องทำการโปรโมทธุรกิจของคุณให้เป็นที่รู้จักเสียก่อน หากเริ่มต้นด้วยการขายหรือเสนอคุณสมบัติของสินค้าเลย เกรงว่าจะไปไม่รอดในการตลาดยุคใหม่ในปัจจุบัน

     ด้วยสื่อออนไลน์ต่างๆ ทำให้การเสาะแสวงหาข้อมูลทำได้อย่างง่ายดาย ด้วยปลายนิ้วเท่านั้น ข้อมูลที่มีอย่างมหาศาลในอินเตอร์เน็ต ทำให้ผู้บริโภครู้จักการเปรียบเทียบในตัวสินค้า และการบริการ สิ่งไหนข้อมูลไหนในโลกออนไลน์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ ผู้บริโภคจะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงทันที.......สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ผู้บริโภค และลูกค้าคิดด้วยตนเองน้อยลง ด้วยโลกที่ยุ่งเหยิงในปัจจุบัน การทำงานที่ต้องแข่งขันกันทำมาหากิน ทำให้คนทั่วๆไปในโลกนี้มีเวลาในการเสพข้อมูล ข่าวสารจากแหล่งภายนอกน้อยลง สิ่งเดียวที่เขาพึ่งได้ ลดช่องว่างในการสูญเสียเวลาของเขาได้ก็คือโลกแห่งข้อมูลข่าวสารทาง อินเตอร์เน็ตนั่นเอง

     เมื่อมีการบริโภคข่าวสารอันมหาศาลทางโลกอินเตอร์เน็ต ข่าวสารไหนเป็นประโยคกับตนก็จะเกิดการบอกต่อไปเรื่อยๆ ฉะนั้นหนึ่งในการตลาดที่จะมีบทบาทมากทีสุดเวลานี้ก็คือ " การตลาดหรือกลยุทธ์แบบปากต่อปาก ( Word of Mouth ) "     เนื่องจากยุคนี้เป็นยุคที่ลูกค้าจะเชื่อถือในความคิดเห็นส่วนตัวของบุคคลที่พวกเขารู้สึกไว้ใจ เชื่อมโยง และมีส่วนร่วมในกลุ่มนั้นๆ

     ฉะนั้นบริษัทต่างๆ ในตลาดยุคใหม่นี้ ต้องพยายามเสาะหาแนวทาง เพิ่มชื่อเสียงให้กับบริษัท และสินค้าของตน ในรูปแบบปากต่อปาก  ซึ่งคุณอาจจะสร้างกลุ่มตัวอย่างลูกค้าเป้าหมายมาสักกลุ่มหนึ่งเพื่อทดลอง และทดสอบสินค้าของตน และนำความคิดเหล่านั้นไปเผยแพร่ในวงกว้าง นั่นก็คือการเผยแพร่ในสื่อของโลกออนไลน์ต่างๆ ที่มีกันเกลื่อนในตลาด มันจะช่วยในการกระจายข่าวสารของคุณในแบบทวีคูณจาก 10 เป็น100 จาก 100 เป็น 1,000 เป็น แสน เป็นล้าน เป็นหลายๆ ล้านในอนาคต นั่นจะช่วยให้สินค้า บริการของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น อันจะนำมาซึ่งการขายสินค้าได้อย่างยั่งยืน และตลอดไปในอนาคตอย่างแน่นอน

     " การตลาดเปลี่ยแปลงเสมอ ตลอดเวลา นอกจากบริษัทต้องเข้าใจแนวโน้ม การสื่อสารใหม่ๆ และรู้จักปรับใช้เครื่องมือเหล่านี้แล้ว ยังต้องหาวิธีการวัดประสิทธิภาพของการใช้เครื่องมือดังกล่าวอย่างมีประสิทธิผลด้วย นั่นแหละคุณถึงเป็นผู้ชนะใน ทุกๆ ตลาด "

                                                                                                              Philip Kotler
                                                                                                              ปรมาจารย์การตลาดระดับโลก


ธวัชชัย สุวรรณสาร
ที่ปรึกษาด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์
081-1689081
kengwealthy@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น