Header Ads

เป็นการไร้สาระอย่างมาก หากหน้าที่ทำการตลาดเป็นหน้าที่ของฝ่ายการตลาดเท่านั้น


    ดังที่ผมบอกไว้แล้วในบทความที่ผ่านมาว่า การตลาดคือ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

   การตลาดยุคใหม่นี้ เป็นปีแห่งการตอบสนองความต้องการลูกค้าที่แท้จริง  องค์กร หรือธุรกิจใดก็ตามที่สามารถผลิตสินค้า และบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุดนั่นคือ ผู้ชนะ

   แต่ชัยชนะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจาก พนักงานทุกฝ่ายในบริษัท บริษัทยุคใหม่ต้องมีการอบรม และจูงใจให้พนักงานทุกคนในองค์เป็นนักการตลาด จุดศูนย์กลางเดียวในการทำงานของทุกฝ่ายต้องเน้นลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง


     การผลักภาระในการทำการตลาด และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคใหม่นี้ จะเป็นการไร้สาระมากหากต้องผลักภาระทั้งหมดให้ฝ่ายการตลาด เท่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบ คุณเคยได้ยินประโยคบ่นๆ ของพนักงานแต่แผนกแบบนี้หรือไม่ " ฝ่ายการตลาดไม่พยายามให้เต็มที่ทำให้ยอดขายไม่ได้ตามเป้า " " พวกฝ่ายการตลาด และฝ่ายขายเน้นแต่จะปกป้องลูกค้า ไม่ค่อยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเลย " หากคุณในฐานะผู้บริหารได้ยินประโยคเช่นนี้  ก็แสดงให้คุณเห็นว่า " ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องมีการฝึก อบรม สร้างแรงจูงใจใหม่ ให้พนักงานรู้ว่า ทุกคนคือหัวใจขององค์กร หน้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหน้าที่ของทุกๆ คน "

    ทำไมผมถึงได้กล่าวว่า " หน้าที่ทางการตลาดเป็นของพนักงานทุกๆ คน "  ผมจะยกตัวอย่างให้เห็น เอาธุรกิจสายการบินก็แล้วกันครับ  การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ในเครื่องบินต้องสะอาด เป็นหน้าที่ของแผนกทำความสะอาด และสุขอนามัย   การจัดการด้านอาหารต้องดีเยี่ยมเป็นหน้าที่ของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม   การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมเป็นหน้าที่ของฝ่ายช่าง  การยกระดับการบริการทีดีเยี่ยม เป็นหน้าที่ของฝ่ายฝึกอบรม   การควบคุมต้นทุนในการดำเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นหน้าที่ของฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นต้น ทั้งหมดทั้งมวลนี้รวมกันทั้งหมดจะต้องมีการทำงาน ปฏิบัติงานที่ประสานงานกัน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบกพร่องจะกระทบต่อทุกฝ่าย ซึ่งจะกระทบกับความพึงพอใจของลูกค้า

     เมื่อทุกฝ่ายร่วมกันทำงาน ประสานงานกันทำงานในจุดมุ่งหมายเดียวคือ " ความพึงพอใจของลูกค้า " และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ก็จะเกิดผลตอบแทนกับบริษัทอย่างมหาศาล

      การร่วมมือกันเป็นทีมของฝ่ายต่างๆ ในการทำการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นพลังไร้ขีดจำกัดด้านการตลาด ซึ่งจะพาองค์กร และแบรนด์ขององค์กรไปสู่จุดสูงสุด และเป็นที่รู้จักในระดับสากล

    ดังนั้นจึงมีผู้แยกการตลาดออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. การตลาดภายใน เช่น การฝึกอบรมพนักงานในองค์กร การสร้างแรงจูงใจพนักงาน การอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้พนักงานเป็นต้อน  2.การตลาดภายนอก คือการตลาดที่มุ่งตรงไปที่บุคคลภายนอกบริษัทนั่นก็คือลูกค้านั่นเอง

    จงจำไว้ว่า " การตลาดภายในต้องมาก่อนการตลาดภายนอกเสมอ " เพราะว่าหากพนักงานในองค์กรและธุรกิจของคุณไม่มีแรงจูงใจ  ไม่ประสานงานกัน ไม่มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ  ก็อย่าไปหวัง ถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้  มันเป็นสัจธรรมของการตลาดยุคใหม่นี้ และคุณต้องปลูกฝังและทำมันในตอนนี้ หากคุณไม่อยากให้ธุรกิจ หรือองค์การล้าหลัง และล้มเหลวธวัชชัย สุวรรณสาร
ที่ปรึกษาด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์
081-1689081
kengwealthy@gmail.com


 

ไม่มีความคิดเห็น