Header Ads

เทคนิค 5 ข้อการทำเนื้อหาทางการตลาด Content Marketing แบบไอน์สไตน์

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)  นักฟิสิกส์ เจ้าของรางวัลโนเบล เจ้าของและผู้คิดค้นทฤษฎี สัมพันธภาพอันลือลั่นก้องโลก

   เขาอาจจะไม่ไ้ด้มีความโดดเด่น หรือเกี่ยวข้องกับการทำการตลาดแม้แต่น้อย แต่ด้วยที่เขาสร้างและแต่งบทความทางวิชาการไว้มากมายกว่า 300 ฉบับ รวมถึงเอกสารและบทความที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อีกกว่า 150 ฉบับ การเขียนของเขาใช้ภาษา และแต่งอย่างเข้าใจง่าย ไม่ค่อยซับซ้อน รวมถึง


ความคิดที่แปลกแหวกแนวของเขา ทุกครั้งที่เขานำเสนอบทความทางวิทยาศาสตร์ หรือบทความใดๆก็ตาม จะมีผู้ที่่คอยอ่านบทความของเขาเป็นล้านๆ คนทั่วโลก  ทำไมบทความของเขาถึงมีอิทธิพลขนาดนั้น เขามีแนวคิดอย่างไร วันนี้ผมมีเทคนิค 5 ข้อในการเขียนบทความของเขามาฝาก ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้กับการจัดทำเนื้อทางการตลาด ( Content Marketing ) ของคุณได้ เรามาเริ่มกันเลยครับ

1. ต้องมีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน 

     คุณมีความเชี่ยวชาญเพียงพอหรือยังในด้านนั้นๆ  รู้อย่างถ่องแท้หรือไม่ มันมีค่าพอที่จะให้ผู้อ่านได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลกับเขาหรือไม่  ความเชี่ยวชาญคือการแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่น หากคุณยังมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่คุณจะเขียน Content Marketing ไม่มากพอจงกลับไปศึกษาให้หนัก ให้เพียงพอ อ่านทุกอย่างเกี่ยวกับความชำนาญของคุณ เมื่อนั้นบทความการตลาดของคุณจะมีค่ามากมาย

 2. กล้าพอที่จะเสนอความคิดใหม่ แหวกแนว และมีจุดยืนที่ชัดเจนในตัวเอง

     ทฤษฎีสัมพันธภาพ เป็นทฤษฎีที่แปลกแหวกแนวเกินมนุษย์ทั่วไปจะคิดได้  ไอน์สไตน์ ก็คิดและกล้าแสดงออก  คุณเองก็เช่นกัน Content Marketing ของคุณคุณต้องกล้าพอที่จะเสนอแนวความคิดใหม่ๆ ของคุณออกสู่ผู้คน  ไม่ต้องแคร์ ไม่ต้องระแวงคำนินทา คำวิจารณ์ ของผู้อื่น คุณเท่านั้นที่จะตัดสินทุกอย่าง ทั้งนี้คุณต้อง พิจารณาคำถามเหล่้านี้ประกอบด้วยคือ 1.ประเด็นมันสำคัญมากจนต้องนำเสนอหรือไม่  2. ผู้อ่านจะเชื่อถือ และเข้าใจในบทความหรือไม่  3. บทความนั้นหากเสนอออกไปจะทำให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่  4. มีขั้นตอนหรือวิธีการในการตัดสินประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือไม่    

       ซึ่งการตั้งคำถามที่กล่าวไปจำเป็นและสำคัญมาก หากคุณจะมีการเผยแพร่บทความแนวคิดใหม่ๆ ของคุณออกไป

    3. คุณต้องสามารถโยงเรื่องราวต่างๆ ของคุณ การตลาดของคุณเข้ากับ Content Marketing ของคุณได้
        ไอน์สไตน์สามารถอธิบายทฤษฎี และยกตัวอย่างให้ง่ายต่อการเข้าของผู้คนโดยทั่วไป ทั้งยังมีการโยงเรื่องราวต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างสุดยอด  Content Marketing ของคุณก็เช่นกันคุณต้องมีการยกตัวอย่างเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง เข้ากับบทความทางการตลาดของคุณ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพอย่างชัดเจน

     4. ใช้ภาษาที่ง่าย และชัดเจนสำหรับทุกคน

         ไอน์สไตน์ไม่ได้ยึดติดเทคนิคทางวิทยาศาสตร์จนเกินไป เขาได้ใช้ภาษาที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และง่ายต่อการเข้าใจ  เป็นภาษาที่คนธรรมดาๆ คนถึงใช้  แต่มีพลังมหาศาลในการดึงดูดใจ เนื่องจากทุกคนสามารถอ่านได้ เข้าใจได้ ไม่ได้เจาะจงเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นที่เข้าใจ

     5. เชื่อมโยงจุดเด่นของแบรนด์ของคุณ เข้ากับ Content Marketing ของคุณ

          หันกลับมาดูที่สินค้า และบริการของคุณ ว่ามีจุดเด่น จุดยื่นอย่างไรใน Brand ของคุณ ที่จะสามารถนำมาใส่ใน Content Marketing ของคุณ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้วิธีการดังกล่าวสามารถทำให้ง่ายต่อการโปรโมท Content ของคุณอีกด้วย หากจุดเด่นได้มากเท่าใด ก็ยิ่งทำให้สินค้าของคุณ Brand ของคุณเติบโตได้มากเท่านั้นครับ


ข้อมูลจาก: http://www.inc.comธวัชชัย สุวรรณสาร
ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์
081-1689081

ไม่มีความคิดเห็น