Header Ads

วิธีการประเมินผลแบรนด์ของคุณที่ได้ผลที่สุด


     คุณจะรู้ได้อย่างไรว่า แบรนด์การค้าของบริษัทของคุณ หรือมแ้ม้กระทั่งแบรนด์ของคุณเอง อยู่ในความสนใจ และจะสำเร็จหรือไม่ในอนาคต

    วิธีเดียวที่คุณจะรู้ได้ก็คือ " การะประเมินผลแบรนด์ของคุณ" นั่นเอง

     หากคุณไม่มีการประเมินผลแบรนด์ของคุณ คุณ องค์กร และบริษัทก็เหมือนกับคนตาบอดที่จับทิศจับทางไม่ถูก ไม่ทราบว่ามีข้อเสียตรงไหน ควรปรับปรุงอะไร และแน่นอนว่า แบรนด์นี้จะเป็นที่รู้ััจักหรือประสบความสำเร็จหรือไม่  ฉะนั้นบทความนี้จะให้คำตอบคุณว่าวิธีการประเมินผล แบรนด์ที่ Work ที่สุดนั้นเขาทำกันอย่างไร ติดตามกันได้


    ก่อนจะทำการประเมินผล แบรนด์ ของคุณคุณต้องแยกการประเมินผลแบรนด์ และการประเิมินผลของผลิตภัณฑ์ออกให้ชัดเจนเสียก่อน แยกกันอย่างเด็ดขาดอย่านำมาพิจารณาร่วมกัน เพราะอาจจะเกิดการสับสนได้ เพราะสิ่งที่คุณจะพิจารณาคือ รูปแบบของ แบรนด์ของคุณ ที่จะออกสู่สายตาชาวโลกเท่านั้น

   สิ่งที่จะพิสูจน์ว่า แบรนด์ของคุณมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างไร ก็คือ " ผู้บริโภค " นั่นเอง โดยอาจจะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมาสัก 50 คน หรือหากองค์กรใหญ่หน่อยก็ประมาณ 100 คน  ให้คุณใช้สื่อแสดง แบรนด์ของคุณแบบผ่านๆ ให้กลุ่มตัวอย่างได้ชมอย่างรวดเร็ว (เพียงไ่ม่กี่วินาทีเท่านั้น ) และคุณต้องพิจารณาปฏิกริยาของเขาในการตอบโต้ของเขาจากการรับรู้ที่รวดเร็ว  และสอบถามว่าเขาสามารถจดจำอะไรได้บ้าง

    ซึ่งการสอบถามถึงการรับรู้ ของกลุ่มต้ัวอย่างนั้น จะสอบถามถึงการรับรู้ของ ชื่อ สี ลักษณะ ความรู้สึกที่มีต่อ แบรนด์ ของคุณ ให้ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างแบ่งกลุ่มกันเพื่ออภิปรายถึงความรู้สึก และลักษณะที่แบรนด์สื่อออกมา เคารพในข้อมูลของเขาหากคุณต้องการคำตอบที่มีประโยชน์ กับการพัฒนา และปรับปรุงแบรนด์ของคุณจริงๆ

     ที่สำคัญที่่สุดอย่าลืมให้ผู้บริโภคให้คะแนนกับการออกแบบแบรนด์ของคุณ เต็ม 10 คะแนน เขาให้กี่คะแนน พร้อมกับเพิ่มคำถามในใบลงคะแนน ว่า " ควรจะปรับปรุงในส่วนไหนบ้าง " แล้วนำมารวบรวมข้อมูลว่า หัวข้อที่จะปรับปรุงนั้น มีประเด็นไหนมากที่สุด เรียงจากมากมาหาน้อย คุณจะได้ข้อมูลในการปรับปรุง และพัฒนาแบรนด์ของคุณมากมาย ที่สำคัญ คุณในฐานะเจ้าของแบรนด์ต้องมีใจเป็นกลาง ห้ามโน้มเอียงเข้าข้างแบรนด์ของตนมากจนเกินไป  ต้องคิดอยู่ีเสมอว่า " ไม่มีสิ่งไหนที่ดีที่สุด เมื่อเรามีโอกาสปรับปรุงแบรนด์ แสดงว่าแบรนด์นั้นมีโอกาสที่จะพัฒนาได้อีกไปสู่จุดที่ดี ได้ "

     จงจำเอาไว้ว่า ความรู้สึกที่มีต่อแบรนด์นั้นสำคัญมาก สอบถามความรู้สึกของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างด้วยว่า เขารู้สึกในด้านลบ หรือด้านบวก กับแบรนด์ที่พวกเขาได้ชม หากมีเปอร์เซ็นต์ เป็นความรู้สึกลบ มากกว่า บวก คุณควรจะออกแบบแบรนด์ใหม่ เนื่องมาจากว่าหากคุณปล่อยแบรนด์ที่ออกแบบไปแล้ว โอกาสแก้ไขอาจจะยาก และบางทีอาจจะไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลย  การเสียความรู้สึกของผู้รับชมแบรนด์ เป็นความผิดพลาดที่รุนแรงมาก ซึ่งอาจจะส่งผลต่อยอดจำหน่ายสินค้า ที่สำคัญภาพพจน์ของสินค้า และบริษัทของคุณ


ธวัชชัย สุวรรณสาร
ที่ปรึกษาด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์
081-1689081
kengwealthy@gmail.com

   

ไม่มีความคิดเห็น