Header Ads

คุณได้มีการจัดวางตำแหน่งแบรนด์ของคุณแล้วหรือยัง   คุณอย่าบอกผมน่ะว่า คุณได้มีการกำหนดแบรนด์ของคุณขึ้นมาแล้ว โดยที่คุณยังไ่ม่ได้มีการกำหนดตำแหน่งของแบรนด์ของคุณ ( Brand Positioning ) ของคุณเลย!

     การจัดวางตำแหน่งให้แบรนด์ เป็นการกำหนดความชัดเจนของแบรนด์ของคุณว่า แบรนด์ของคุณจะไปในแนวทางไหน การวางตำแหน่งแบรนด์เปรียบเสมือนกับถนน ที่จะนำแบรนด์ของคุณให้เดินทางไปตามถนนนั้นจนถึงเป้าหมาย มีจุดและที่ที่จะไปอย่างชัดเจน เมื่อใดที่ไม่ีมีการวางตำแหน่งให้แบรนด์ แบรนด์ของคุณก็เหมือนรถที่แล่นออกนอกลู่ นอกเลน หาความแน่นอนไม่ได้ สับสน และ งงๆ  


     การจัดวางตำแหน่งให้แบรนด์ ( Brand Positioning )  คือ การส่งมอบความหมาย ตามที่คุณตั้งใจไว้ ที่เกี่ยวกับแบรนด์เข้าสู่ในใจของลูกค้าหรือผู้บริโภค  กล่าวอย่างง่ายๆ คือเป้าหมายของแบรนด์ของคุณนั่นเอง  ผู้บริโภคหรือลูกค้าของคุณสามารถรู้ได้ทันทีเลยว่า แบรนด์ของคุณจะสื่อถึงอะไร 

     การวางตำแหน่งให้แบรนด์ ต้องสามารถสื่อ และระบุถึงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน และพนักงานในองค์กรของคุณตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ลงไปถึงแม่บ้าน รปภ. ต้องมีวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ของแบรนด์ไปในทางเดียวกัน  จงจำไว้ว่าการวางตำแหน่งให้แบรนด์ต้องให้พนักงานหรือคนในองค์กรเข้าใจถึงเป้าหมายของแบรนด์ วัตถุประสงค์ของแบรนด์ก่อนที่จะให้ ผู้บริโภคเข้าใจ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานในองค์กรสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแบรนด์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่    

     ด้วยสาเหตุที่กล่าวไป ข้อความที่สื่อถึงเป้าหมายของแบรนด์ การจัดวางตำแหน่งแบรนด์ ต้องมีการ  กระจายให้ทั่วถึง ทุกซอก ทุกมุมขององค์กร  และควรที่จะถ่ายทอดไปถึงพันธมิตรทางการค้าของคุณด้วยอันประกอบไปด้วย  ซัพพลายเออร์  บริษัทโฆษณาที่คุณประสานงานอยู่   รวมถึงร้านค้าปลีก หน่วยงานที่เกื้อหนุนกิจการของคุณอยู่

     การกำหนดตำแหน่งของแบรนด์ ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ จึงจะสมบูรณ์

     1. จะต้องมีการสื่อและระบุถึงลูกค้าเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจน  โดยคุณจะต้องนำปัจจัยทางด้าน ประชากรศาสตร์ อายุ เพศ และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากำหนดตำแหน่งแบรนด์ของคุณ

     2. ข้อความการโฆษณาแบรนด์ ควรจะแสดงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน ผมได้ชี้แจงไปแล้วว่า การกำหนดตำแหน่งแบรนด์ต้องกำหนดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า อย่ากำหนดแบรนด์ก่อน แล้วค่อยหาความต้องการของลูกค้าทีหลัง มันไม่เวิร์คเอาเสียเลย

     3. กำหนดให้ชัดเจนไปเลยว่า แบรนด์ของคุณ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากกว่าคู่แข่งในแบรนด์อื่นๆ อย่างไร  แสดงให้เห็นไปเลยว่าแบรนด์ของเรา เจ๋งแค่ไหน สุดยอดแค่ไหน แต่ผมขอเตือนไว้อย่าง ต้องตั้งอยู่บนหลักการของความเป็นจริง และอย่าโจมตีคู่แข่งออกนอกหน้าจนเกินไป คิดหลักใจเขาในเราบ้างน่ะครับ เราเองก็ไม่ชอบให้ใครมาโจมตีแบรนด์เราอย่างหนัก เช่นกันครับ เอาพอหอมปาก หอมคอก็พอ

     4. แสดงคุณสมบัติของสินค้าของคุณ ในแบรนด์ของคุณว่ามันเด่นอย่างไร แสดงให้เห็นไปเลย เพื่อเพิ่มความเชื่อถือในการวางตำแหน่งของแบรนด์ของคุณ


        เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว รีบกลับไปทบทวนการจัดวางตำแหน่งแบรนด์ของคุณเสียเดี๋ยวนี้เลยครับธวัชชัย สุวรรณสาร
ที่ปรึกษาด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์
081-1689081

ไม่มีความคิดเห็น