Header Ads

กลยุทธ์ 3 D เพื่อสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในตลาด


  ตราสินค้าของคุณเป็นที่รู้จักมากพอหรือยัง?

  ตราสินค้าของคุณแข็งแกร่งพอหรือยังในการทำการตลาด?

  ที่ผมถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากในการสร้างแบรนด์ของคุณ โดยเฉพาะการทำให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางอันจำนำมาซึ่ง คุณค่าที่เกิดขึ้นในใจลูกค้า และที่สำคัญหากแบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น ก็จะนำมาซึ่งรายได้อันมหาศาลมาสู่ตัวคุณ

   แล้วในเบื้องต้น จะมีกลยุทธ์อะไรที่จะให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักล่ะ ?


     ไม่ต้องห่วงครับ ผมมีกลยุทธ์  3 D ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิ์ภาพในการส่งเสริมให้แบรนด์ ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของคุณ เดินได้ถูกทาง ถูกจุด และถูกต้อง เรามาเริ่มกันเลยจะได้ไม่เสียเวลา


    กลยุทธ์หลักการ 3 D ประกอบไปด้วย

    D ตัวแรกคือ Difinition   กำหนดระบุเจาะจงให้แน่ชัดไปเลยว่า แบรนด์ของคุณเน้นในส่วนใด เน้นคุณค่าใดให้กับลูกค้า เช่น เป็นตราสินค้าที่เน้นคุณภาพสูง   ตราสินค้าที่เน้นราคาถูก ตราสินค้าที่เน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นต้น สิ่งที่ต้องระวังเมื่อกำหนดระบุเจาะจงแล้ว คุณจงทำตามนั้น ห้ามนอกลู่นอกทางที่คุณกำหนดไว้เด็ดขาด  เช่นเป็นตราสินค้าที่เน้นในราคาที่ถูกทุกคนสามารถซื้อหาได้ หาคุณกำหนดราคาขัดแย้งกับตำแหน่งแบรนด์ที่คุณกำหนด คุณจะเสียความเชื่อถือที่มีต่อแบรนด์ได้ และการกู้ชื่อเสียงแบรนด์กลับมากยิ่งยากกว่า   โดยเฉพาะหากเป็นแบรนด์ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นแบรนด์ของคุณอาจจะถึงจุดจบได้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งคุณคงไม่ต้องการให้แบรนด์คุณเป็นแบบนั้น จริงไหมครับ

    D ตัวที่สองคือ Development  การที่คุณต้องพัฒนากระบวนการ ที่สอดคล้องกับ Difinition ที่คุณกำหนดไว้ตั้งแต่แรก ต้องมีความชัดเจน  ติดตาม และสามารถตรวจสอบได้  อีกทั้งที่ต้องทำที่สุดคือ ต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ห้ามหยุดนิ่งโดยเด็ดขาด   การหยุดนิ่งของคุณคือการฆ่าตัวตายของ แบรนด์ อย่างแท้จริง

    D ตัวสุดท้ายคือ Delivery  คือกระบวนการส่งมอบคุณค่าให้ถึงมือ และใจของลูกค้าตาม Definition ที่เรากำหนดไว้ คุณต้องดำเนินการให้คุณค่าที่คุณกำหนดขึ้นนี้ประทับในใจของผู้บริโภคให้ได้ เช่นผมขอยกตัวอย่าง ธุรกิจอาหารธุรกิจหนึ่งแล้วกันครับ  เขาเน้นและวางตำแหน่งของแบรนด์ คือการส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับลูกค้า ได้มีการแสดงปริมาณของแคลอรี่ในเมนูอาหาร และในใบเสร็จรับเงินให้ทราบเพื่อให้ลูกค้าได้ประมาณการรับประทานอาหารแต่ละประเภท อีกทั้งได้มีการกล่าวอวยพรให้ลูกค้ามีสุขภาพดีในใบเสร็จเสียด้วย ....ลูกค้าจึงเกิดความประทับใจ และกลับมารับประทานอีกครั้ง นี่แหละครับเป็นการดำเนินการตามกลยุทธ์อย่างแท้จริง โดยเน้นความต้องการและห่วงใยต่อลูกค้า ซึ่งจิตใจของลูกค้าก็สัมผัสได้กับสิ่งที่ร้านอาหารแห่งนี้มอบให้

     และนี่คือกลยุทธ์หลักการ 3 D ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นการสร้างแบรนด์ได้อย่างถูกต้อง และทรงประสิทธิภาพ อย่างที่ผมบอกว่ากลยุทธ์ทั้งหมดทั้งมวล ในการสร้างแบรนด์จะใช้ไม่ได้ผลเลยหากคุณยังไม่ชัดเจนว่าแบรนด์ของคุณต้องการสื่อถึงอะไร อยู่ตำแหน่งอะไร  ฉะนั้นหากคุณยังไม่ทราบเกี่ยวกับวิธีการวางตำแหน่งแบรนด์ ขอให้คุณไปอ่านบทความของผมเรื่อง " การจัดวางตำแหน่งแบรนด์ " ซึ่งผมได้อธิบายไว้แล้วครับเชิญศึกษาได้เลย


ธวัชชัย สุวรรณสาร
ที่ปรึกษาด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์
081-1689081
kengwealthy@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น