Header Ads

หยุดเสียทีผู้บริหารการตลาดที่เอาแต่นั่งสั่งการในOffice


    ยุคใหม่ของการตลาดปัจจุบัน ไม่เหมือนกับยุคก่อนๆ แล้วยุคใหม่นี้มีการแข่งขันการมากขึ้น มีกลยุทธ์ต่างๆมากขึ้นอย่างมหาศาล ผู้ที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด คือผู้แพ้อย่างแท้จริง

    ฉะนั้นจึงเป็นการไม่เหมาะสมที่ผู้บริหารการตลาดจะคอยแต่สั่งการอยู่แต่ในสำนักงาน ในห้องของตนเท่านั้น......ในยุคการตลาดที่ต่อสู้กันอย่างบ้าระห่ำเหมือนในปัจจุบันนี้


     ผู้บริหารการตลาด และการขายควรออกจากสำนักงานเสียบ้างเพื่อสำรวจตลาด ดูความต้องการของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของบริษัท  ดูและสอบถามถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อแผนกต่างๆ ของบริษัท และที่สำคัญคอยติดตามการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าของพนักงานการตลาด และพนักงานขาย


     การที่ผู้บริหารรับแต่รายงานการตลาดและการขายที่ส่งมาจากพนักงานการตลาดเพียงอย่างเดียวนั้น เป็นสิ่งที่ไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้าจะรู้สึกอย่างไรในเมื่อมีผู้จัดการ หรือผู้บริหารฝ่ายการตลาดอยู่แล้วไม่มาเยี่ยมเขาเลย จงจำไว้น่ะครับว่าผู้บริโภคและลูกค้าของคุณมีสิทธิคิด มีสิทธิที่จะบอกคุณให้ไปหาพวกเขา  แต่ลูกค้าคงไม่ทำเพราะคำนึงถึงเกียรติของคุณ  ผู้บริหารจะรู้อีกทีเมื่อสูญเสียลูกค้ารายดังกล่าวไป

     เมื่อคุณสูญเสียลูกค้ารายดังกล่าวไป แน่นอนคุณต้องกลับมาดูที่รายงานที่ส่งมาจากพนักงานการตลาดของคุณ " มันช่าง Perfect เสียนี่กระไร ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เลย "  คุณคิดดูสิครับมันน่าเชื่อถือหรือไม่ มันขัดแย้งกับผลที่เกิดขึ้นอย่างสิ้นเชิง มีลูกค้าที่ไหนบ้างที่พึงพอใจในสินค้าและบริการแล้วจะยกเลิกการใช้สินค้า และบริการเช่นนี้

      ปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดเลย หรือเกิดขึ้นน้อยมาก หากผู้บริหารการตลาดสละเวลา ลุกออกจากที่ันั่งและออกมาเยี่ยมเยียนลูกค้าโดยตรง อย่างน้อยพนักงานการตลาด และการขาย จะได้รู้่ว่ายังมีผู้บริหารที่คอยไปเยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อสอบถามความพึงพอใจ จะเป็นการกระตุ้นให้พนักงานการตลาดทำงานอย่างเต็มความสามารถ  เพราะเขารู้ว่ายังมีผู้บริหารคอยดู และสังเกตุการณ์พวกเขาอยู่

      การออกไปเยี่ยมเยียน เพื่อสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเป็น การสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้น และนำข้อมูลที่ได้นั้นนำมาปรับปรุงการบริการและสินค้าให้สนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด  การออกไปเยี่ยมลูกค้านั้น  ที่สำคัญที่สุดอย่าให้พนักงานของคุณรู้สึกว่า เหมือนโดนจับผิด ไม่เช่นนั้นแล้วงานการเยี่ยมเยียนของคุณจะกระทบต่อจิตใจของพนักงานคุณได้ คุณต้องแยกบทบาทของคุณให้ชัดเจน

       และที่สำคัญเมื่อคุณได้ออกพื้นที่ เพื่อเยี่ยมลูกค้า คุณจะได้ทราบถึง กลยุทธ์คู่แข่งขันของคุณ ว่าคู่แข่งได้ใช้กลยุทธ์ใดในการทำการตลาด เพื่อคุณจะได้คิดกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขัน ขอเน้นครับว่า หากผู้บริหารเน้นการสั่งงานในสำนักงานของเขา เขากำลังปล่อยให้คู่แข่งเข้าจู่โจมคุณโดยไม่รู้ตัว

       ฉะนั้น ผู้บริหารการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ควรแบ่งความสมดูลย์ระหว่างงานบริหารประจำสำนักงาน และงานออกเยี่ยมลูกค้า เพื่อจะได้ดูเป็นมืออาชีพ และให้ทันต่อสภาวะการการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  ที่สำคัญจะได้นำเอาข้อมูลดังกล่าวนำมาปรับปรุงแผนการตลาดของคุณให้ทันและสอดคล้องต่อการแข่งขันในตลาดยุคใหม่นี้


ธวัชชัย สุวรรณสาร
ที่ปรึกษาด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์
081-1689081
kengwealthy@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น