Header Ads

Digital Marketing กลยุทธ์การทำตลาดที่คุณต้องตามให้ทัน ไม่งั้นในอนาคตการตลาดของคุณจบแน่นอน


    ในโลกแห่งดิจิตอล เป็นโลกที่พัฒนาก้าวไปอย่างรวดเร็ว เพียงแค่พริบตาเดียวการพัฒนาก็ได้ก้าวไปแล้วแบบที่เราตามไม่ทันแล้ว

    การพัฒนาอย่างรวดเร็วของสื่อในโลกดิจิตอลมันบอกอะไรกับเรา?

    มันกำลังบอกว่าการทำธุรกิจ หรือแม้กระทั่งการทำการตลาด หากเราปรับตัวไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกดิจิตอล เท่ากับเราเสียโอกาสไปอย่างมากมาย

     ในปัจจุบันนี้องค์กรธุรกิจ การทำการตลาดได้หันมาสนใจและเน้นการทำการตลาดผ่านสื่อดิจิตอล


กันมากขึ้้น โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตซึ่งมีแนวโน้มการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดทุกๆ ปี มันได้กลายเป็นเทรนด์ แห่งยุคนี้ไปแล้ว

      การทำการตลาดในยุคใหม่นี้ได้เน้นในการเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางออนไลน์ มากขึ้นเพราะการทำสื่อออนไลน์ดิจิตอลเข้าถึงผู้บริโภค และลูกค้าได้อย่างง่ายดาย  คุณสังเกตุหรือไม่ทุกๆวันนี้มีกี่คนที่ถือ Smart Phone มีกี่คนที่มี อีเมล์  มีกี่คนที่มี User ของ Facebook ลองคิดดูเล่นหากมีการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อต่างๆ เหล่านี้จะเกิดผลตอบสนองแบบก้าวกระโดดแค่ไหน  มันเป็นสื่อที่การโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ ไม่อาจจะเทียบได้เลย....

      อีกทั้งการตลาด เป็นวิธีการกระตุ้นความต้องการที่เน้นกระแสการบอกต่อ  เมื่อมีกลุ่มคนหนึ่งมีความพึงพอใจเกิดขึ้นกับสิ่งหนึ่งจะมีการแชร์ บอกต่อให้อีกกลุ่มหนึ่งรับทราบ เกิดเป็นกระแสเครือข่ายและข้อมูลข่าวสารที่ทรงประสิทธิภาพ ......ซึ่งกระแสดังกล่าวนี้สามารถแพร่ไปอย่างรวดเร็วมากกว่าสื่อใดๆ ในโลกนี้

     อาจจะมีองค์กรทางกิจหลายองค์กร ที่มั่นใจในสินค้าของตนเอง ถึงไม่มีสื่อเหล่า  หรือถึงจะไม่ทำสื่อเหล่านี้ สินค้าหรือบริการของตนก็ขายได้อยู่ดี    ผมขอบอกว่าเป็นความคิดที่ผิดอย่างมหันต์  ผมได้บอกคุณในบทความก่อนๆ แล้วว่า " ความภักดีของลูกค้าที่มีต่อสินค้าบริการ มันลดลงอย่างน่าใจหาย "เนื่องจากสื่ออินเตอร์เน็ตง่ายต่อการที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคในการเข้าถึง....ผู้บริโภคมีโอกาส และง่ายต่อการเลื่อก ลองสินค้าง่ายมากยิ่งขึ้น

      ฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่ผู้บริหาร ในทุกๆ ธุรกิจ ทุกองค์กรต้องหันมาวางแผน และจัดทำงบประมาณในการทำการตลาดแบบดิจิตอล เนื่องมาจากมีการคาดการณ์กันว่าอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้า สื่อดิจิตอลจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมากขึ้น เข้าถึงได้เร็วมากขึ้น จูงใจได้มากขึ้น ที่สำคัญดิจิตอลจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ

      ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะให้ความสนใจในสื่อดิจิตอล ให้มากขึ้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง และรองรับการตลาดดิจิตอล มันจะส่งผลต่อยอดขายของสินค้า และบริการของคุณในระยะยาว

ธวัชชัย สุวรรณสาร
ที่ปรึกษาด้านการตลาด และการสร้าแบรนด์
081-1689081
kengwealthy@gmail.com

1 ความคิดเห็น:

  1. I found this blog after a long time which is really helpful to let understand different approaches. I am going to adopt these new point to my career and thankful for this help.โฆษณา ผ่าน facebook

    ตอบลบ