Header Ads

ยกระดับแบรนด์ ด้วยการสร้างคุณค่าให้แบรนด์ของคุณ


     ทำไมแบรนด์ของคุณจึงไ่ม่ค่้อยเป็นที่รู้จัก?
     
      ทำไมแบรนด์ของคุณจึงไม่สามารถทำให้สินค้าหรือบริการของคุณขายเพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่ได้?

      ทำไม?  ทำไม? ทำไม?

     คำตอบง่ายมากๆ เพราะแบรนด์ของคุณยังไม่มีุคุณค่าพอในสายตาของผู้บริโภคไงครับ

   ผมเน้นเกือบทุกๆ บทความเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ของผมแล้วว่าแบรนด์ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ รูปภาพ หรือตัวอักษรเพื่อแสดงออกให้คนทั่วไปได้ดูเท่านั้น  แบรนด์คือสินทรัพย์ที่สำคัญยิ่งต่อองค์กร หากคุณปล่อยแบรนด์ไปตามยถากรรม ไม่สนใจ แบรนด์ของคุณก็ยากที่จะเกิด......

     แล้วจะสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับแบรนด์ได้อย่างไรล่ะ?   ไม่ต้องห่วงผมจะบอกถึงวิธีการสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ของคุณอย่างง่ายๆ ให้คุณ ซึ่งจะเป็นถนนนำไปสู่ความมีคุณค่าที่จะเกิดขึ้นกับแบรนด์ของคุณในอนาคตได้อย่างยั่งยืน


     คุณค่าของตราสินค้า หรือ Brand Equity  คือตรา หรือยี่ห้อ ของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคมองเห็นว่ามีคุณค่า เป็นตราที่ผู้บริโภคมีทัศนคติ ความเชื่อที่ดีต่อคุณสมบัติของสินค้า มีความชื่นชอบในตราสินค้า ซึ่งจะนำไปสู่ความจงรักภักดีในสินค้าและตราสินค้านั้น

     โดยการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับตราสินค้านั้น คุณต้องสร้างความประท้ับใจให้เกิดขึ้้นกับตราสินค้านั้นเสียก่อน ซึ่งจะทำได้โดยการให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าและบริการ แล้วเกิดความประทับใจในสินค้าและบริการนั้น...... โดยการสร้างความประทับใจ ( Appreciation ) นั้น แตกต่างจากการสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) 

หากผู้ับริโภคได้รับทราบ รับรู้มูลค่าเพิ่มได้นั้น จะทำให้สินค้าและบริการได้ัรับประโยชน์ดังนี้คือ

  • ทำให้ลูกค้าและผู้บริโภคตัดสินใจมาซื้อสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น
  • ทำให้สินค้าที่ตำแหน่งทางการตลาดอย่างมั่นคง และยั่งยืน
  • ช่วยยกระดับสินค้าให้อยู่ในระดับสูง ไม่ว่าราคาสินค้า หรือบริการจะแพงแค่ไหนผู้บริโภคก็เต็มใจซื้อสินค้าหรือบริการจากคุณ
  • เกิดช่องทางทางการจัดจำหน่ายที่น่าสนใจ หลากหลาย มากมาย
  • ช่วยให้สามารถขยายสายผลิตภัณฑ์ได้ในอนาคต
     ส่วนปัจจัยที่มีส่วนชี้บ่งคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตราสินค้า มีดังนี้

     1. การทำงาน และการใช้งานของสินค้า
         สินค้าต้องทำงาน และใช้งานได้ตามที่แจ้งไว้ และตามคุณสมบัติของสินค้าอย่างแท้จริง เช่น LCD 3 D ทีวี สามารถรับชมภาพได้ทั้งภาพปกติ และภาพสามมิติเป็นต้น

     2. รูปลักษณ์ของสินค้า และบริการ 
         ข้อนี้คือการออกแบบสินค้า ให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน เกิดความภูมิใจให้กับผู้ใช้สินค้า

     3. ความน่าเชื่อถือ 
          สินค้านั้นสามารถใช้ได้ีดี มีคุณภาพในการใช้งานทุกครั้ง เช่น สว่านเจาะ สามารถเจาะได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกครั้ง ไม่ใช่ว่าบางครั้งก็ใช้ได้ บางครั้งก็ใช้ไม่ได้

     4. ความทนทาน 
        สินค้ามีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่แตกหักง่าย คุ้มค่ากับเงินของผู้บริโภคที่เสียไป 

     5. ความสามารถของการบริการ
         สามารถและประสิทธิภาพของการบริการก่อนหรือหลังการขาย ธุรกิจควรให้ความสนใจในข้อนี้เป็นพิเศษเพราะสามารถทำให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อซ้ำ และการบอกต่อเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องการมากที่สุด

     6. ภาพลักษณ์โดยรวมของสินค้าต้องดูดี
        พิจารณา และพัฒนาสินค้าโดยรวมผู้บริโภคสามารถมองออกได้เลยว่า สินค้านั้นมีคุณภาพที่ดี เชื่อถือได้ สร้างความภูมิใจให้กับผู้บริโภค

     7. ต้องมีความรับผิดชอบ
        หากเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการ เช่นสินค้ามีตำหนิ อะไหล่ภายในชำรุด ต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนให้กับผู้บริโภคทันทีโดยไม่รีรอ หรือมีข้อแม้ อย่าคำนึงถึงผลกำไรที่ลดลงเลยครับ.....เพราะหากคุณคำนึงถึงแต่ผลกำไรที่ลดลงจากความรับผิดชอบที่คุณควรรับผิดชอบกับลูกค้ามันจะเป็น หอกเข้ามาแทงแบรนด์ ของคุณเอง และเป็นการยากที่จะกู้ความไว้วางใจของผู้บริโภคให้กับมาเช่นเดิมได้ คุณคงไม่อยากให้แบรนด์ของคุณเป็นแบบนั้ใช่ไหมครับ

      เมื่อคุณนำปัจจัยต่างๆ เหล่านี้นำไปพัฒนา และทำให้ดีในสายตาของลูกค้าแล้ว แบรนด์ของคุณก็จะเป็นสินทรัพย์ที่จะมีแต่เพิ่มมูลค่ามากขึ้นๆ ต่อไปในอนาคต เหมือนที่แบรนด์ต่างๆ ทั่วโลกประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย


ธวัชชัย สุวรรณสาร
ที่ปรึกษาการตลาด และการสร้างแบรนด์
081-1689081
kengwealthy@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น