Header Ads

ไม่ควรเปลี่ยนแปลงแบรนด์หากคุณไม่ได้ถามฐานลูกค้าของคุณ


     การตลาดยุคใหม่ เป็นการตลาดที่เห็นถึงความสำคัญของการรักษาลูกค้าเดิมของเราให้อยู่กับเราตลอดไป

    แบรนด์ เป็นหนึ่งปัจจัยที่เปรียบเสมือนโซ่คล้องใจระหว่างลูกค้าขององค์กร และ องค์กรเองให้คงอยู่ตลอดไปได้นานที่สุด เพราะลูกค้าเดิมที่คุณมีอยู่เลือกสินค้าและบริการของคุณเพราะเขาพึงพอใจในแบรนด์ของคุณ ที่สำคัญภักดีต่อแบรนด์ของคุณ

     ดังนั้นลองคิดดูสิครับหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงแบรนด์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอาจจะเป็นเหตุผลในการแง่ธุรกิจ  เหตุผลในแง่ของการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ยุคสมัยใหม่  ฯลฯ    โดยที่คุณไม่ได้ขอความเห็น หรือประชาสัมพันธ์ให้ฐานลูกค้ารายเดิมของคุณซึ่งมีอยู่ีมากมายได้ทราบแล้วจะเกิดอะไรขึ้น?


     มีบริษัทหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์กรขนาดกลางมีฐานลูกค้าเดิมมากมายที่ภักดีในตัวสินค้า และแบรนด์ แต่ด้วยความรวดเร็ว โดยไม่ได้คิดของผู้ประกอบการรายนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบรนด์โดยไม่ได้แจ้ง หรือของความคิดเห็นจากลูกค้าเดิม หรือฐานลูกค้าที่มีอยู่  ทำให้เกิดความสับสนในกลุ่มของลูกค้ายอดขายตกต่ำถึงขีดสุด  ความภักดีจางหายไป   เมื่อบริษัทนี้ทราบถึงความผิดพลาดของตนเอง  จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปลี่ยนแปลงแบรนด์ดังกล่าวออกไป โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเก่า .....แต่มันสายไปเสียแล้วครับลูกค้า และฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ได้เสียความภักดี เสียความไว้ใจที่มีต่อแบรนด์ไปแล้ว  และใช้เวลานานมากๆ กว่าจะกู้ความรู้สึำภักดีนั้นกลับมา

       คุณได้เห็นตัวอย่างไปแล้วน่ะครับว่า การเปลี่ยนแปลงแบรนด์โดยมีได้สอบถาม หรือขอความคิดเห็นจากฐานลูกค้าเก่าของคุณนั้นสร้างผลเสียให้กับองค์กรธุรกิจขนาดไหน.....สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือการบอกต่อนั่นเอง ฐานลูกค้าเดิมของคุณส่วนมากแล้วจะรู้จักผู้คนเป็นจำนวนมาก คุณลองคิดดูหากเขาไม่พอใจต่อการเปลี่ยนแปลงแบรนด์ของคุณ  มีหรือที่เขาจะไม่บอกต่อ  จุดนี้แหละครับผมถึงบอกว่าคุณจะสูญเสียฐานลูกค้าเก่า ลูกค้าเดิมของคุณ ไปพร้อมๆ กับลูกค้าใหม่ที่จะเข้ามาด้วย......น่ากลัวใช่ไหมครับ?

       ดังนั้นก่อนที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงแบรนด์ หรือจะทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ เพื่อป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นคุณควรปฏิบัติดังนี้

       1.ทำการประชาสัมพันธ์ให้ฐานลูกค้าเก่าทราบก่อนเป็นอันดับแรก การประชาสัมพันธ์จะต้องทำก่อนการเปลี่ยนแปลงแบรนด์ อย่าทำหลังจากปรับเปลี่ยนแบรนด์แล้วโดยเด็ดขาด

       2.ขอความคิดเห็นจากฐานลูกค้าที่มีอยู่ของคุณว่าเขารู้สึกอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงแบรนด์ คุณอาจจะนำแบรนด์ใหม่ของคุณให้เขาพิจารณาเปรียบเทียบกับแบรนด์เก่าที่คุณใช้อยู่ หากคุณสอบถามแล้วความพึงพอใจที่มีต่อแบรนด์เก่ามากกว่า  หรือฐานลูกค้าเก่าที่คุณมีอยู่นั้นไม่พอใจในแบรนด์ใหม่คุณไม่สมควรจะเปลี่ยนคุณต้องออกแบบใหม่จนกว่าเขาจะพอใจ  อย่าลืมน่ะครับว่าฐานลูกค้าที่คุณมีอยู่แต่ละรายนั้น รู้จักคนเป็นจำนวนมาก การบอกต่ออันตรายมากครับ

        3.หลังจากสอบถามฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ของคุณแล้ว อย่าลืมสอบถามความคิดเห็นกับกลุ่มเป้าหมายภายนอกด้วย คุณอาจจะออกแบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมายของคุณ ดูถึง% ความพึงพอใจ คุณต้องออกแบบปรับเปลี่ยนว่าที่แบรนด์ใหม่ของคุณ ให้พึงพอใจทั้งฐานลูกค้าเดิม และกลุ่มเป้าหมาย พร้อมๆ กันครับ

         4. เมื่อปล่อยแบรนด์ใหม่ออกมาแล้ว คุณจะติดตามผลอย่างใกล้ชิด อย่าละเลยเด็ดขาด

        เพียงแค่นี้ก็จะช่วยลดผลสูญเสียจากการเปลี่ยนแบรนด์ใหม่ของคุณได้ครับ.....หวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังคิดจะเปลี่ยนแปลงแบรนด์อยู่น่ะครับธวัชชัย สุวรรณสาร
ที่ปรึกษาด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์
081-1689081
kengwealthy@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น