Header Ads

แบรนด์( Brand ) เกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างของธุรกิจ


  แบรนด์ (Brand) ไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ที่แสดงถึงชื่อของบริษัท หรือธุรกิจของคุณ แต่แบรนด์คือ ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ

     ธุรกิจส่วนมากมอง แบรนด์ เป็นแค่สัญลักษณ์ ที่บอกถึงบริษัท เป็นแค่รูปภาพที่แสดงออกมาให้รู้ว่าบริษัทนี้มีตัวตนอยู่ในธุรกิจนี้ ในโลกนี้ เท่านั้นการมองเห็นความสำคัญน้อยมากในแบรนด์ ทำให้ผู้ประกอบการหรือ นักธุรกิจ ทำร้ายแบรนด์ของตนเองไปโดยไม่รู้ตัว

     องค์กรโดยส่วนมากผมอาจจะกล่าวแบบตรงๆ ไปเลยว่า " พวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์ที่แท้จริง " เหตุที่ผมกล่าวเ่ช่นนี้ เพราะแบรนด์ส่วนมากในประเทศนี้ ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และนโยบายขององค์กรเลย ถึงสอดคล้องก็สอดคล้องกันน้อยมากๆ ครับ


     คำว่าแบรนด์ ( Brand ) จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร คุณเองในฐานะเจ้าของ แบรนด์ ต้องกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนก่อนการสร้างแบรนด์ เพื่อการสร้างสร้างแบรนด์จะได้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์หรือนโยบายขององค์กร ยกตัวอย่างหากคุณจะทำร้านอาหาร คุณได้กำหนดแบรนด์ขึ้นมาแล้ว ส่วนวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ ให้บริการที่รวดเร็ว เป็นมิตรด้วยรอยยิ้ม อาหารที่มีคุณภาพ แสนอร่อย  ดังนั้นคุณต้องรักษาวิสัยทัศน์ และนโยบายขององค์กรคุณไว้  คือต้องอบรมพนักงานให้ยิ้มแย้มเสมอ  ทำระบบการจัดการที่สามารถทำให้การบริการลูกค้าเป็นไปไ้ด้อย่างรวดเร็ว   สรรหาแหล่งวัตถุชั้นเลิศ สะอาด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ..... คุณต้องทำธุรกิจหรือบริหารอย่างเข้มข้น ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่คุณเป็นคนสร้างขึ้น   เมื่อคุณทำได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  จะเป็นการเพิ่ม และเชิดชูแบรนด์ของคุณโดยอัตโนมัติ   แบรนด์ของคุณจะมีชื่อเสียง เกิดการบอกแบบปากต่อปาก  ผลที่ตามมาก็คือ เมื่อแบรนด์ติดตลาด เป็นที่รู้จักแล้ว  ไม่ว่าคุณจะไปเปิดร้านที่ไหน เวลาใด  และนำแบรนด์ไปติดที่ใด ก็จะมีลูกค้าเข้าใช้บริการสม่ำเสมอ  ก็ดังแล้วนี่ครับทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด

     หากคุณสังเกตุ แบรนด์ ที่อยู่กับโลกนี้มายาวนาน เป็นทศวรรษ หรือเป็นศตวรรษ ก็มี ยกตัวอย่างเช่น Coke ,Pepsi ,Livi's   เพราะเขาได้ทำตามวิสัยทัศน์ของเขาอย่างเข้มข้น เข้มแข็ง ไม่เบี่ยงเบนวิสัยทัศน์ของตนเอง จึงทำให้แบรนด์ของเขาอยู่มาได้ยาวนานนับร้อยปี

     ถึงขั้นมีคนกล่าวว่า " นับตั้งแต่พนักงานบริษัทรับโทรศัพท์  การเก็บเงิน  การขอบคุณลูกค้า การทำใบเสนอราคา  การเสนอขาย การแต่งตัวของพนักงานในบริษัท  การพูดจาต้อนรับลูกค้า  เสียงเครื่องปรับอากาศที่มีเสียงดัง หรือเงียบกริบ การเถียงกันต่อปากต่อคำกันของพนักงาน  และอื่นๆ อีกมากมายเป็นสิ่งที่แสดงถึง แบรนด์ขององค์กรได้ทั้งสิ้น  การกระทำที่ดี หรือไม่ดี หรือการกระทำใดๆ ก็ตามเมื่อลูกค้าได้ประสบพบเห็น หรือได้เจอสิ่งที่ลูกค้าจะคิดถึงก็คือ แบรนด์ขององค์กรนั้น " คิดดูสิครับหากมีความเสื่อมเสียเกิดขึ้น แบรนด์ นั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร

      แบรนด์คือจุดสัมผัส ทุกๆ จุด  ความคิดทุกๆ ความคิด  ที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์


   แล้วอย่างนี้คุณยังคิดว่าแบรนด์ มีความสำคัญน้อยหรือไม่?


ธวัชชัย สุวรรณสาร
ที่ปรึกษาด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์
081-1689081
kengwealthy@gmail.com

   

ไม่มีความคิดเห็น