Header Ads

Emotional Marketing กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ที่คุณต้องมี

    สื่อออนไลน์ สื่ออินเตอรเน็ตต่างๆ ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการตลาดของโลกไปอย่างสิ้นเชิง มีการแสดงความคิดเห็น มีการแชร์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเปิดเผย ได้อย่างอิสระ ใครถูกใจก็แสดงความคิดเห็นด้วยการ " Like " ยิ่งมีเยอะ ยิ่งแสดงว่าบทความนั้น หรือข้อมูลนั้นมีผู้สนใจ และพร้อมที่จะูถูกแชร์ต่อใน Social Network ของตนเพื่อให้บรรดากลุ่มเพื่อนได้รู้ ได้เห็น ได้สัมผัส

   และจากอิทธิพลของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนี่เอง จึงทำให้ " อารมณ์ " เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ทำให้การคาดเดาความรู้สึกที่มีต่อสินค้า และบริการของลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมาย เป็นไปได้ยากกว่าแต่ก่อนมาก ดังนั้น จึงเกิดการตลาดแนวใหม่ขึ้นมาคือ " Emotional Marketing " หรือการตลาดด้านอารมณ์เข้ามาช่วยเหลือในปัญหานี้


      
  การทำการตลาดลักษณะนี้ สังเกตุได้เลยครับว่า ไม่เป็นการทำการตลาดที่ไม่เน้นในตัวของสินค้า แบรนด์มากนัก จะเน้นในเรื่องของความรู้สึกล้วนๆ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ เศร้า เหงา สงสาร ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถจดจำแบรนด์ และสินค้าได้ เพื่อให้เกิดการฝังลงไปในจิตใจ โดยใช้ความรู้สึกที่มีการสื่อสารการตลาดออกไป

   ลักษณะของการโฆษณาที่ใช้อารมณ์ ได้อย่างชัดเจน ผมยกตัวอย่างโฆษณาของไทยประกันชีวิต ทุกๆ ตัวที่มีการผลิตออก จะเน้นในเรื่องของความรู้สึกเกือบทั้งหมด เมื่อการโฆษณาได้เจาะเข้าไปในอารมณ์ส่วนลึกของกลุ่มเป้าหมายแล้ว จะเกิดการจดจำในสินค้าและแบรนด์ได้ง่ายขึ้น  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเกิดการติดตามหากบริษัทนี้ได้มีการโฆษณา และลุ้นกันเลยทีเดียวว่า โฆษณาของบริษัทนี้จะเป็นอย่างไร

  ความสำเร็จของการโฆษณา หรือการทำการตลาดในยุคดิจิตอลนี้  จะวัดจากการกด Like ซ่ะส่วนใหญ่ยิ่งมียอด Like เยอะ ก็จะเป็นการดึงดูดให้คนอื่นๆ กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เข้ามาดู หรือหากเป็น Youtube ก็จะวัดจากยอด วิวของผู้ดู โดยที่บริษัทเหล่านี้แทบจะไม่ต้องทำอะไรมากเลย ไม่ต้องเสียค่าโฆษณา และส่งเสริมการตลาดเพิ่มด้วย แค่ดูผลตอบรับ และนำมาวิเคราะห์ก็เท่านั้นเอง

   การตลาดแบบ Emotional Marketing นั้นสามารถทำได้ทุกๆ ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก กลางใหญ่ และ ธุรกิจแนว Start Up ทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้ แต่การทำการส่งเสริมการตลาดแบบนี้ แนะนำคือให้ทำโดยเน้นที่กลุ่มประชาชนส่วนมาก ยิ่งลักษณะเรื่องราวสอดคล้องกับตัวสินค้า และบริการด้วยยิ่งดีครับ

    การตลาดแบบ Emotional Marketing เป็นการทำการตลาด ที่เล่นกับความรู้สึกของลูกค้า และกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่ต้องเน้นในตัวสินค้ามากนัก และที่สำคัญคุณควรรู้อารมณ์ส่วนมากของกลุ่มเป้าหมายคุณด้วยว่าเป็นอารณ์แบบไหน  แล้วจะสังเกตุอย่างไรน่ะหรือ ? หากคุณเป็นแฟนตัวจริง Social Network ตัวใดตัวหนึ่ง คุณจะไม่มีคำถามแบบนี้เลย เพราะสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ Faceฺbook มีการเพิ่มตัวแสดงอารมณ์ คุณสามารถสังเกตุได้จากตรงนั้น นำสถิติมาวิเคราะห์ดูว่า ตัวอารมณ์แบบไหนที่มากกว่ากัน รวมรวมแสดงออกมาเป็นตัวเลขให้เห็นได้อย่างชัดเจน หลังจากนั้นคุณก็สร้างโฆษณา และการตลาดของคุณให้แสดงอารมณ์แบบนั้นออกมา แล้วคุณค่อยดูถึงความสำเร็จในการทำการตลาดของคุณน่ะครับ

    ในยุคใหม่นี้ สินค้า และบริการที่มีคุณภาพดี มีบริการที่ดีอาจจะไม่ใช้คำตอบในการซื้อของลูกค้าเสมอไป แต่จะเป็นการดังจับอารมณ์ของลูกค้า นำมาปรับใช้กับการทำการตลาด และส่งเสริมการขาย จะทำให้เกิดการจดจำแบรนด์ของลูกค้าได้มากขึ้น เมื่อนั้นความสำเร็จในการทำการตลาดยุคใหม่ก็จะ ไม่มีอะไรมาหยุดคุณได้


ธวัชชัย สุวรรณสาร
Marketing Mentor

ไม่มีความคิดเห็น