Header Ads

ตั้งทีมออนไลน์ ขึ้นมาเลย หากคุณต้องการให้การตลาดยุคใหม่สำเร็จ

     การตลาด ยุคใหม่ ไร้พรมแดนในปัจจุบัน  เป็นการแข่งขันในเรื่องของความรวดเร็ว และการตอบสนองต่อความต้องการ ใครเร็วกว่า ดีกว่า ย่อมชนะไปมากกว่าครึ่งแล้ว องค์กรธุรกิจหลายๆ องค์กรได้มีการปรับตัวอย่างรุนแรง อย่างก้าวกระโดด ในการตอบสนองความต้องการ และพฤติกรรมที่รวดเร็วของลูกค้า จนอาจกล่าวได้ว่า หมดแล้วสำหรับยุค " การตลาดแบบเต่าคลาน "

      หากจะพูดอย่างตรงประเด็นเลยก็คือ ยุคของการขายสินค้า หรือบริการผ่านพ่อค้าคนกลางจะลด และหมดความสำคัญลงไป ยุคแห่งการขายโดยตรงกับลูกค้าจะถูกเข้ามาแทนที่ โดยการขายตรงดังกล่าวคือการขาย โดยใช้การออนไลน์ อินเตอร์เน็ต เข้ามาเกี่ยวข้องกับช่องทางขายดังกล่าว เพราะมีความรวดเร็วกว่า ละเอียดกว่า ไม่ต้องปากเปียกปากแฉะ บอกถึงรายละเอียดของสินค้าของคุณ ฉะนั้นหากบริษัทของคุณยังไม่เห็นถึงความสำคัญของช่องทางดังกล่าว ตอนนี้ ณ เวลานี้ คุณต้องให้ความสำคัญแล้ว เพราะไม่เช่นนั้น อีกไม่นานธุรกิจของคุณต้องดำดิ่งอย่างแน่นอน เพราะตามคู่แข่งไม่ทัน


      ฉะนั้น เพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และหากคุณต้องการขยายตลาด ขายช่องทางจำหน่ายสินค้า ขยายเพิ่มความจงรักภักดีที่มีต่อตราสินค้า บริการของคุณ คุณจะต้องมีการจัดตั้งทีมงานออนไลน์ เฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ของการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการความรวดเร็ว ตอบสนองเวลาที่เร่งรีบในปัจจุบัน   ปัจจุบันหากคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จ ผมแนะนำให้คุณใช้กลยุทธ์ "การผสมผสานกระแสความคิด ความเชื่อ เข้ากับการตลาดออนไลน์ " ผ่านทีมงานออนไลน์ของคุณ

     เพื่ออะไรน่ะหรือ ?  ก็เพราะการตลาดออนไลน์เป็นการตลาดที่เป็นการสื่อสารทางตรงกับกลุ่มลูกค้าของคุณ การที่คุณทำการตลาดออนไลน์ เพียงครั้งเดียวจะทำให้ผู้คนอีกเป็นพัน เป็นหมื่น รับรู้ข่าวสารของคุณ หากลูกค้าเป้าหมายต้องการสอบถามรายละเอียดสินค้า คุณก้สามารถตอบสนอง รายละเอียดต่างๆ ได้ทันที คุณและทีมออนไลน์ของคุณสามารถประสานสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ ลูกค้าเก่าของคุณได้ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้  ความจงรักภักดี ความเชื่อถือที่มีต่อสินค้าของคุณ จะดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตา ต่างจากการตลาดแบบดั้งเดิม ที่ไม่มีประสิทธิภาพในลักษณะทวีคูณเช่นนี้

     Brand Royalty หากคุณใช้การตลาดออนไลน์ โดยใช้ทีมงานออนไลน์ของคุณ คุณจะสามารถรู้ ทราบความต้องการสินค้าของลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายได้ในเวลาอันสั้น ผ่านช่องทางต่างๆ ของการออนไลน์ คุณสามารถสอบถามกลุ่มเป้าหมายของคุณว่า ต้องการสินค้าแบบไหน บริการแบบไหน มาวิเคราะห์หาความต้องการ และผลิตสินค้าให้ตอบสนองกับความต้องการนั้นได้ จนเกิดเป็นความภักดีของสินค้า ภายในระยะเวลาอันน้อยนิด

    ในโลกยุคใหม่นี้ มีการผลิตสินค้า และบริการออกมามากมาย โดยมากสินค้าประเภทเดียวกันก็มีหลายยี่ห้อ หลายแบบ หลายสไตล์ คุณสามารถสร้างทีมออนไลน์คุณภาพเฉพาะกิจขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่  ยุคปัจจุบันคือยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ยุคแห่งความรวดเร็ว ยุคแห่งอำนาจของผู้บริโภคที่มีอำนาจเหนือ ผู้ผลิต  หากคุณยังไม่ตั้งทีมงานออนไลน์ของคุณขึ้นมา  คุณพลาดเสียแล้วครับ  เสียนอกเสียมาก เสียยากเสียง่าย ถูกไหมครับ ลองคิดดูแล้วกันครับ


ธวัชชัย สุวรรณสาร
Marketing Mentor

ไม่มีความคิดเห็น