Header Ads

สร้างความสุขให้กับลูกค้าแล้ว อย่าลืมสร้างความสุขให้พนักงานคุณด้วย

     " ความสุข " แน่นอนในทางการตลาดแล้ว คือการทำให้ลูกค้า เกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการ เกิดความสุขในการอุปโภค บริโภคสินค้า  เมื่อลูกค้าเกิดความสุขก็จะก่อเกิดยอดขาย ผลกำไรเข้าสู่กิจการ ซึ่งเป็นไปในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับผู้ใช้สินค้า และบริการ อันนำมาซึ่งความจงรักภักดี และมีศรัทธาต่อสินค้า

     ถูกต้องคุณต้องเน้นการทำการตลาดทางบวก กับลูกค้าของคุณ ลูกค้าคือพระเจ้าของธุรกิจคุณ คุณต้องทำให้ลูกค้าเกิดความสุข และความพึงพอใจสูงสุด แต่คุณคงลืมไปว่า " พนักงาน " ในองค์กร ของคุณเองก็ต้องการความสุขจากการทำการตลาดด้วยเช่นเดียวกัน


     การตลาดยุคใหม่นี้ นอกจากจะเน้นความสุขที่เกิดขึ้นกับลูกค้าแล้ว สิ่ที่ขาดไม่ได้ และลืมไม่ได้คือ การให้ความสุขกับพนักงานของคุณด้วย  และในการทำการตลาดสมัยใหม่นี้ คุณจะต้องเพิ่มกลยุทธ์หนึ่งเข้าไป ที่ขาดไม่ได้คือ "กลยุทธ์การสร้างความสุขให้กับพนักงาน"

     องค์กร ปัจจุบันนี้ได้เริ่มใช้กลยุทธ์ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานมีความสุข และบังเกิดผลมากมายเกิดขึ้นกับองค์กร พนักงานมีความสุขทุกๆ อย่างก็จะสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการผลิต  การบริหารงาน  การจัดการ และที่สำค้ญ การตลาดของคุณจะดีขึ้นมากมาย เพื่อพนักงานของคุณมีความสุข ก็จะเกิดแรงกระเพื่อมอันมหาศาลขึ้นภายในองค์กร และส่งต่อไปสู่โลกภายนอกองค์กรได้  คุณไม่ต้องห่วงหรอกครับว่า ลูกค้าของคุณที่อยู่นอกองค์กรคุณจะไม่รู้  ทุกๆ อย่างจะสื่อออกให้เขาทราบ โดยการสื่อสารผ่านทางพนักงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้ม ความรู้สึก มนุษย์ทุกๆ คนรู้ครับว่า พนักงานของธุรกิจนั้นๆ เต็มใจที่จะบริการเขาหรือไม่

     ผมขอยกตัวอย่างองค์กรธุรกิจที่มีการใช้ " กลยุทธ์การสร้างความสุขใหักับพนักงาน " สัก 2 บริษัทแล้วกัน บริษัทแรก Google ซึ่งคุณก็รู้จักกันดี  ในสำนักงานใหญ่มีการให้บริการเครื่องนวดผ่อนคลาย มีมุมเครื่องดื่ม  มีเกมส์ให้เล่นฟรี  มีห้องจัดเตรียมไว้เพื่อให้รองเพลงสันทนาการ  มีการเปิดให้ใช้ Social Network อย่างอิสระ สามารถนำสัตว์เลี้ยงเขามาได้ โดยจัดสถานที่ไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งหมดนี้อยู่ภายในบริษัท จึงทำให้ Google เป็นบริษัทที่คนทั่วโลกต้องการจะทำงานด้วยมากที่สุด  เห็นไหมครับ ความสุขของพนักงานได้รักการถ่ายทอดออกมาภายนอกแล้ว  ผ่านผลงานต่างๆ ของ Google ไม่ว่าจะเป็น Search Engine โปรแกรมต่างๆ ล้วนทำมาจากใจ  ทำให้ลูกค้าได้ใช้ระบบที่ดี ตรงตามความต้องการ  ค่าการตลาดของบริษัทจึงเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล  บริษัทที่ดี การตลาดที่ดี มาจากพนักงานภายในองค์กรที่มีความสุข จนคนทั่วโลกสัมผัสได้

     ไม่ใช่เฉพาะบริษัท ต่างประเทศเท่านั้น ในประเทศไทยเราก็มีน่ะครับ ผมขอยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ " กลุ่มธุรกิจ โคคา โคล่า ประเทศไทย " มีการจัด 2 โปรแกรมหลักให้กับพนักงานคือ 1. โปรแกรมส่งเสริมชีวิต Active มีการจัดสถานที่ออกกำลังกายภายในบริษัท มีการแจกสายวัดระดับพลังงานที่ใช้ไปในแต่ละวัน โดยมีเป้ากำหนดไว้แต่ด้วย ใครถึงเป้าการใช้พลังงานจะมีรางวัลให้ ทั้งนี้นอกจากมีการส่งเสริมสุขภาพกายแล้ว  ยังมี โปรแกรมที่ 2 คือการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วย  มีโปรแกรมลดความเครียดในการทำงานของพนักงาน  มีการจัดห้องไว้เพื่อให้พนักงานให้นมบุตร  ผู้ชายที่ภรรยาเพิ่มจะคลอดลูก ทางบริษัทก็จะให้พนักงานชาย สามารถลาทำงานที่บ้านได้ 1 เดือน ไม่จำเป็นต้องทำงานออฟฟิต เป็นต้น

     นอกจากนี้แล้วบริษัทกลุ่มธุรกิจ โคคา โคล่า ประเทศไทยยังมีการ สร้างความผูกพัน และการมีส่วนร่วมของพนักงานหรือที่เรียกว่า Employee Engagement โดยมีการสร้างโอกาส และสภาพแวดล้อมให้พนักงานมีกิจกรรมต่างๆ ต่อเพื่อนร่วมงานในองค์กร ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่แบ่งฝ่าย มีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  อันนำไปสู่งานที่มีประสิทธิภาพ  ช่างเป็นบริษัทที่น่าทำงานด้วยอะไรเช่นนี้


      เปลี่ยนความคิดใหม่เถอะครับ ที่ว่าการตลาดต้องทำอะไรก็ได้เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจฝ่ายเดียว การตลาดสมัยใหม่ต้องให้พนักงานภายในองค์กรของเรามีความสุขก่อน สร้างที่ตัวเราก่อน เมื่อนั้นความสุขนั้นจะถ่ายทอดไปสู่ลูกค้า ผ่านสินค้าที่มีคุณภาพ บริการที่น่าประทับใจบริการด้วยใจ ไม่มีองค์กรไหนหรอกครับที่จะสร้างการตลาดที่ประสบความสำเร็จทั้งๆ ที่พนักงานยังคงต้องเครียด ต้องทุกข์ใจ  

       หันมามองพนักงานในธุรกิจของคุณบ้าง ใส่ใจกับพนักงานของคุณอย่างสุดความสามารถ เมื่อนั้นการตลาดจะตอบสนองคุณอย่างมหาศาล เชื่อผมครับ


ธวัชชัย สุวรรณสาร
Marketing Mentor


ไม่มีความคิดเห็น