Header Ads

ข้อควรระวัง สังคมออนไลน์มองว่าแบรนด์คุณเป็นอย่างไร ก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไป

     คุณอ่านไม่ผิดหรอกครับ  ผมได้บอกในบทความก่อนๆ แล้วว่า สือสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในการทำการตลาดยุคปัจจุบัน  ทุกๆ คนต้องมี  ทกๆ คนต้องใช้  คุณสังเกตุเพื่อนๆ ของคุณ  ญาติของคุณ หรือคนที่คุณรู้จักดูสิครับ ใครบ้างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสือประเภทนี้

     และการที่มีคนใช้กันอย่างแพร่หลายนี่เอง  ทำให้การทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีความร้อนแรง และทรงประสิทธิภาพมากที่สุดสื่อหนึ่งเลยที่เดียว  จึงเป็นโอกาสดีทีเดียวที่คุณจะทำการสร้างแบรนด์ผ่านทางสือประเภทนี้

     " แต่ถ้าหากคุณสื่อความหมายของแบรนด์ของคุณผิดล่ะ"


     ง่ายๆ ก็จะมีคนในสังคมออนไลน์ หลายพัน หลายหมื่น หลายแสนคน หรือหลายล้านคน เห็นแบรนด์คุณ อย่างลืมว่าสื่อสังคมออนไลน์หลักๆ คือการแชร์ต่อข้อมูล คุณคิดดูสิครับ หากคุณทำการสื่อความหมายของแบรนด์ไปผิดๆ คุณอาจจะสื่อแบรนด์คุณที่ให้อารมณ์ ความรู้สึก ไปแบบหนึ่ง แต่ในสื่อสังคมออนไลน์สื่อไปอีกแบบหนึ่ง ก็ทำให้ความหมายของแบรนด์คุณ ความรู้สึกที่คุณต้องการสื่อออกไป ผ่านแบรนด์ผิดไป

     Erik  และ Kyle Lacy นักการตลาดแบรนด์ กล่าวไว้ว่า " แบรนด์หนึ่งๆนั้น การตอบสนองความรู้สึก ที่มีต่อภาพลักษณ์ หรือชื่อของบริษัท สินค้าและบริการ หรือบุคคล หรืออาจจะพูดว่า มันคือการที่คนๆ หนึ่งรู้สึกอย่างไร ต่อภาพลักษณ์หรือชื่อนั้นๆ รู้สึกโกรธ มีความสุข เศร้าโศก สบายหรืออึดอัด "

     ฉะนั้นแบรนด์มิได้ระบุ ถึงสัญลักษณ์ของสินค้า และบริการอย่างเดียว แต่เป็นการบอกถึงความรู้สึกที่มีต่อแบรนด์ สื่อไปถึงสินค้าและบริการนั้นๆ

      Seth Godin ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดระดับโลก ยังนิยามความหมายแบรนด์ได้ว่าเป็น " การรวมตัวกันของความคาดหวัง ความทรงจำ เรื่องราว และสัมพันธภาพต่างๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ให้เลือกสินค้า หรือบริการหนึ่งมากกว่าอีกตัวเลือกหนึ่ง

      สรุปได้ว่า แบรนด์ที่สื่อออกไป เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ อารมณ์ ความรู้สึก ครับ

       ฉะนั้นหากคุณมีการปล่อยแบรนด์ของคุณออกไป ผ่านทางสือ Social Media ก่อนการสำรวจ หรือประมวลผลแบรนด์  และมีการสื่อความแบรนด์ที่ผิดไป คุณคิดดูสิครับว่าจะกระทบต่อภาพลักษณ์ ของสินค้า บริการ และบริษัท กิจการคุณมากเพียงใด

       แล้วจะทำการแก้ไขอย่างไรล่ะ?
  
       ง่ายๆ ครับ สำหรับกิจการที่มีการปล่อยแบรนด์ผ่านทางสื่อ สังคมออนไลน์ไปแล้ว ให้ทำการขอความคิดเห็นจากสมาชิกชุมชนของคุณว่า เขามีความรู้สึกอย่างไรกับแบรนด์ของคุณ และเปรียบเทียบดูว่าแบรนด์ของคุณผิดไปจากอารมณ์ ความรู้สึกที่คุณต้องการสื่ออย่างไร   หากสอบถามขอความคิดเห็นแล้ว สมาชิก ชุมชนมีการสื่อความผิดจากสิ่งที่คุณต้องการสื่อไปมาก  แนะนำให้ทำการ Re Branding ทันที และก่อนที่จะทำการปล่อยแบรนด์ ใหม่ในสื่อสังคมออนไลน์   ให้คุณนำแบรนด์ใหม่ที่คุณออกแบบแล้ว สอบถามกลุ่มเป้าหมายตามสถานที่ต่างๆ ก่อนว่าเขารู้สึกอย่างไรกับแบรนด์  กลุ่มตัวอย่างสัก 200-300 คนก็พอครับ   คุณต้องทำเป็นแบบสอบถามน่ะครับ  เพื่อจะได้เจาะจงข้อมูลได้

       หากคุณได้ทำการสอบถามกลุ่มเป้าหมายแล้ว  ผลออกมาว่า กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความเห็นด้านอารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อแบรนด์ ตรงตามวัตถุประสงค์ อารมณ์ ความรู้สึกของแบรนด์ที่คุณต้องการสื่อ ผลออกมาตรงสัก 85-90% คุณก็ลุยได้เลยครับ  แต่หาก % น้อยกว่านี้ผมไม่แนะนำ ควรปรับปรุงใหม่ และสอบถามใหม่จะดีกว่า

        นำไปใช้ดูน่ะครับ  เพราะแบรนด์เป็นสิ่งที่สื่อถึงความเป็นองค์กร ความรู้สึกที่มีต่อสินค้า และบริการ หากคุณสื่อผิดคิดดูสิครับ สินค้าและบริการของคุณจะมียอดขายเช่นไร


ธวัชชัย สุวรรณสาร
ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์

ไม่มีความคิดเห็น