Header Ads

การใช้สุนทรียภาพทางการตลาด เพื่อสร้างแบรนด์ให้เด่นดัง

      กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ มีอยู่หลายกลยุทธ์มากมาย โดยทุกกลยุทธ์มุ่งสร้างให้แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในท้องตลาด  การที่แบรนด์ถูกทำความรู้จักมากขึ้น จะยิ่งเป็นหลักประกันในการสร้างยอดขาย ความศรัทธาในแบรนด์ การระลึกถึงแบรนด์

     หนึ่งในกลยุทธ์เหล่านั้นก็คือ การสร้างแบรนด์โดยอาศัยสุนทรียภาพ ( Aesthetics Branding ) ซึ่งหากคุณปรับกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์  ราคา  สถานที่ในการจำหน่าย และการส่งเสริมการขาย ให้สอดคล้องกับสุนทรียภาพของกลุ่มเป้าหมายแล้ว จะเป็นการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางได้เร็วขึ้น  โดยการสร้างแบรนด์โดยอาศัยสุนทรียภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบของ  4 P’s ดังนี้


1. ทรัพย์สินต่างๆ ที่มองเห็นได้ ( Properties ) 

ยกตัวอย่างเช่น อาคารบริษัท บู้ทจัดงานต่างๆ  และทรัพย์สินขนาดเล็กต่างๆ เช่นแก้วน้ำ  ที่เปิดขวด โต๊ะทำงาน เก้าอี้เป็นต้นทุกอย่างๆ ที่เป็นทรัพย์สิน คุณต้องออกแบบ ให้ทรัพย์สินเหล่านั้นสื่อถึงแบรนด์ของคุณ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการให้เป็นที่รู้จัก  ยิ่งมีความสอดคล้องกับทรัพย์สินมากชิ้นเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นครับ  2. คุณสมบัติต่างๆ ของสินค้าคุณ ( Product )

ไม่ว่าจะเป็นสีสัน  สไตล์ รสชาติต่างๆ กลิ่น จะต้องสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทที่ต้องการให้แบรนด์สื่อ ยกตัวอย่างเช่นคุณต้องการสื่อสารให้แบรนด์ของคุณแสดงถึง ความหรู สุดหรู คุณก็ต้องออกแบบให้สินค้าของคุณมีความหรูหรา ตั้งแต่หีบห่อต้องใช้วัสดุอย่างดี  สรุปง่ายๆ กลุ่มเป้าหมายมองดูเพียงครั้งเดียวก็สามารถบอกได้ว่า แบรนด์ของคุณมีสถานะ แบบไหนนั่นเอง


>> ขอบคุณ Infographic และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.krungsri.com 3. การนำเสนอ ( Presentations)

การสำเสนอผ่านทางหีบห่อต่างๆ ป้ายสินค้า  ฉลากติดสินค้า รวมถึงแผ่นป้ายเสนอในงานเปิดตัวสินค้า หรืองานอีเวนท์ ต่างๆนั้นจะต้องสื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และแบรนด์ของคุณที่คุณต้องการสื่อ จะต้องมีการจัดวางที่สวยงามเหมาะสม อ่านง่ายดูง่าย แต่คุณอย่างลืมนึกถึงวัตถุประสงค์ของแบรนด์คุณทุกครั้ง ว่าคุณต้องการสื่อสารให้แบรนด์ของคุณมีสถานะอย่างไรในตลาด  หากคุณต้องการสื่อแบรนด์ของคุณให้กับกลุ่มเป้าหมายคนชั้นกลาง แต่แผ่นป้ายในงานเปิดตัว หรืองานเปิดตัวสินค้าของคุณมีการแต่งตัวที่หรู เสริฟเครื่องดื่มเป็นไวน์ชั้นเลิศ แบบนี้ขัดกับแบรนด์ของคุณแน่นอน และไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย สิ้นเปลืองเปล่าๆ  4. สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เวปไซท์ ( Publications )

เลือกสื่อให้ถูกต้องและสอดคล้องกับภาพพจน์ ของแบรนด์ของคุณ เช่นหากมีการเลือกนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์เพื่อคุณจะลงสื่อโปรโมทให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ หากคุณกำหนดแบรนด์ของคุณในระดับสูง แต่คุณกลับโฆษณาสินค้าแบรนด์ของคุณในหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ประจำตำบล แบบนี้ก็ไม่ไหวน่ะครับ     สรุปอีกครั้งครับ การใช้สุนทรียภาพในการสร้างแบรนด์คุณจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบนี้มากๆ คือ  พันธกิจของแบรนด์และสินค้า   และกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการสื่อถึง  และทำการสร้าง และสื่อสารแบรนด์ให้ตรงกับ 2 ข้อนี้ การสร้างแบรนด์ของคุณก็ประสบความสำเร็จไปเกินกว่าครึ่งแล้วครับ


ธวัชชัย สุวรรณสาร
ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์

ไม่มีความคิดเห็น