Header Ads

การใช้ Social Network ในการทำการตลาดของคุณให้มีประสิทธิภาพ


Social Network หรือ สื่อสังคมออนไลน์ ดูจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกแล้วในปัจจุบัน ทุกๆ คนในโลกนี้สามารถเข้าถึงสื่อดังกล่าวเพียงแค่ปลายนิ้ว และที่น่าตกใจคือสื่อ Social Network เป็นสื่อที่มีคนเชื่อมากที่สุดในปัจจุบัน มากกว่าการเห็นหน้าค่าตากันด้วยซ้ำ ฉะนั้นหากคุณสามารถใช้สื่อดังกล่าวในการทำการตลาดและการสร้างแบรนด์ของคุณ คุณคิดว่าจะส่งผลทวีคูณขนาดไหน กับการตลาดของคุณ
วันนี้ผมมีเคล็ดลับ การใช้สื่อ Social Network ให้มีประสิทธิภาพในการทำการตลาด และการสร้างแบรนด์ซึ่งคุณสามารถนำไปปรับใช้ได้กับองค์กร หรือกิจการของคุณลักของการใช้ Social Network ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับการตลาดของคุณ


1. ควรสื่อสิ่งที่เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทันที ไม่ต้องอ้อมค้อม แสดงไปเลยว่าสินค้า และบริการของคุณนั้นสามารถช่วยเขาได้อย่างไร ทั้งนี้บทความ หรือสื่อที่แสดงออกไป ต้องทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันยุคสมัยด้วยครับ

2. จะต้องเป็นการเสนอแบบ Interactive คือเป็นการสื่อสาร 2 ทางเช่นหากมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาผ่านสื่อดังกล่าว จะต้องมีการให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสินค้า และบริการของคุณได้อย่างเสรี และต้องตอบคำถามทุกครั้งอย่างชัดเจน อย่าปล่อยให้ลูกค้าต้องคอยการตอบคำถามของคุณนานนัก จะเป็นการเสียโอกาสเป็นอย่างมาก

3. Individualization เป็นกิจกรรมที่สามารถทำให้ลูกค้าเกิดความเสรีในการเลือกสินค้า และบริการได้อย่างเป็นส่วนตัว การถามตอบเกี่ยวกับสินค้า และบริการผ่านสื่อ Social Network นั้นจะต้องเป็นการสอบถามอย่างเป็นส่วนตัว ไม่ควรแสดงรายละเอียดการถามตอบในกลุ่มกว้างๆ หรือให้สมาชิกทั่วไปได้เห็น ทุกๆ คนชอบความเป็นส่วนตัวครับ

4. การส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้ลูกค้า หรือผู้รับสื่อรู้สึกว่าถูกยัดเยียดข้อมูล ควรแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกว่า และไม่ควรแสดงข้อมูลในระยะเวลาที่ถี่ และกระชั้นชิดจนเกิดไปนักเพราะทำให้รู้สึกรำคาญเสียมากกว่า

5. คุณต้องวิเคราะห์ให้เข้าถึง Insight หรือความต้องการและแรงจูงใจที่แท้จริงของลูกค้า และผู้บริโภค เช่นความต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคม  ความต้องการในการดูแลรักษาสุขภาพเป็นต้น แล้วแสดงข้อมูลใน Social Network ให้ตรงจุดนั้นไปเลย

6. จะต้องมีความแปลกใหม่ของข้อมูล และรูปแบบที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อน ยิ่งแปลก ยิ่งแหวกแนวยิ่งดี ตลาดปัจจุบันต้องการสื่อ Social Network ที่แหวกแนวและไม่จำเจ

7. สื่อให้ลูกค้า และผู้บริโภคให้เห็นไปเลยว่า เป็นแบรนด์อะไร และเกี่ยวกับอะไร บอกตรงๆ ไปเลยครับ ยิ่งหากคนทั่วไปได้เห็นแล้วสามารถตอบได้ทันที แสดงว่าสื่อ Social Network คุณมีคุณภาพ มาก ความสำเร็จที่จะมีผู้คนรู้จักแบรนด์ของคุณก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

8. จะต้องมีการสื่อสารของข้อมูลไปในแนวทางเดียวกัน จะต้องมีชื่อยู่จริง มีสินค้าอยู่จริง ไม่ใช่ว่าคุณมีแบรนด์อีกอย่าหนึ่ง แต่ร้านของคุณเป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่สอดคล้องกัน การกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้ลูกค้าเกิดความสับสน และที่ร้ายกว่านั้นอาจจะไม่มีการซื้อสินค้าจากคุณอีกเลย

ลอง นำกฎ 8 ข้อนี้ไปใช้ดูครับ กฎดังกล่าวเป็นกฎที่ปรมาจารย์ด้านการโฆษณาผ่าน Social Network ทำกัน ซึ่งผมเห็นว่ามีประโยชน์ และเหมาะกับการทำการตลาดในประเทศไทยมาก ลองนำไปใช้ดูครับ

ธวัชชัย สุวรรณสาร
ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์
086-6593823

ไม่มีความคิดเห็น