Header Ads

สิ่งที่ทำให้กลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆ ล้มเหลว แต่ผู้บริหารกลับไม่เห็น รู้อีกทีก็สายเกินไป

     ธุรกิจมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายอย่างสวยหรู แต่ธุรกิจก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร หรือบางทีกลยุทธ์ที่ดีนั้นก็ไปไม่รอด หยุดเสียตรงนั้น ไม่ได้ไปต่อ จนต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ คุณไม่แปลกใจบ้างเหรอครับ เพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้น  พลาดอะไรไปหรือเปล่า ในบทความนี่แหละที่ผมจะนำส่ิงที่ธุรกิจเกือบ 80% พลาด และไม่เห็นถึงความสำคัญ จนรู้อีกทีกลยุทธ์สุดเจ๋งเหล่านั้นก็ถึงจุดจบก่อนที่จะเกิดผล


     เหตุที่การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ทางธุรกิจสุดเจ๋งของคุณล้มเหลวไม่เป็นท่านั้น เกิดจาก "การที่มีการกำหนดกลยุทธ์แล้ว ไม่ได้มีการบอก หรือสื่อสารให้กับพนักงานทุกแผนก ทุกฝ่าย ในองค์กรของคุณรู้"  ใช่ครับ คุณขาดการสื่อสาร  คงจะปฏิเสธไม่ได้ครับว่า ส่วนมากแล้วคนที่กำหนดกลยุทธ์คือ ผู้บริหาร ผู้นำในองค์กร  น้อยมากครับที่จะให้พนักงานในองค์กร มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย

     นี่คือข้อเสียขององค์กรที่ล้มเหลวในการกำหนดกลยุทธ์ สำหรับองค์กรที่ประสบความสำเร็จจะมีจุดสำคัญอยู่อย่างน้อย 2 ข้อ ที่แตกต่างจากองค์กรที่ล้มเหลวในการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ คุณลองวิเคราะห์ดูธุรกิจของคุณดูว่ากลยุทธ์ของคุณมีการปฏิบัติเช่นนี้หรือไม่

     1. การกำหนดกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์ธุรกิจ องค์กรที่ประสบความสำเร็จจะให้พนักงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในองค์กรมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ มีการแสดงความคิดเห็น บางองค์กรเห็นถึงความสำคัญของกลยุทธ์ยิ่งกว่านั้น คือ นำพนักงานระดับผู้ปฏิบัติงานเช่น พนักงานออฟฟิส และพนักงานฝ่ายผลิต เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ด้วย

    2. เมื่อมีการกำหนดกลยุทธ์เรียบร้อยแล้ว จะมีการสื่อสาร กลยุทธ์ต่างๆที่กำหนดให้พนักงานทุกตำแหน่งในองค์กรให้ทราบก่อนทุกครั้ง  บางองค์กรจะมีการสื่อสารพนักงานในระดับปฏิบัติการ ที่เป็นผู้ปฏิบัติด้วยโดยไม่ได้มีการแบ่งแยกว่า พนักงานนี้อยู่ในระดับ บริหาร หรือระดับผู้จัดการ  พนักงานทุกระดับ ทุกตำแหน่ง จะต้องรู้ถึงกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทด้วย เพราะอะไรน่ะหรือครับ  ก็เพราะพนักงานทุกตำแหน่ง ทุกระดับ ล้วนเป็นพนักงานในองค์กร ที่มีส่วนผลักดัน เกี่ยวข้องในการดำเนินกลยุทธ์

       ถูกต้องครับผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ และทุกคนต้องทำตามคือ ระดับบริหาร แต่จำไว้น่ะครับว่า กลยุทธ์พนักงานทุกคนต้องมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการตามกลยุทธ์ หากคุณกำหนดกลยุทธ์แล้ว ไม่มีผู้ปฏิบัติที่ตอบสนองเจตนารมณ์ ไม่รู้ถึงกลยุทธ์ขององค์ที่คุณกำหนดเช่นนี้แล้ว กลยุทธ์จะสำเร็จและไปต่อได้อย่างไร

      ที่สำคัญอย่ารีบจะตัดว่ากลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ไม่ได้ผล ไม่มีประสิทธิภาพ ก่อนอื่นให้คุณในฐานะผู้กำหนดกลยุทธ์วิเคราะห์ร่วมกันกับทีมก่อนว่า มีการอะไรผิดพลาดหรือไม่  ได้มีการสื่อสารกลยุทธ์ หรือจุดมุ่งหมายเหล่านี้ออกไปหรือไม่  การพาลคิดว่ากลยุทธ์นี้ไม่มีประสิทธิภาพ มันอาจมีอะไรที่ผิดพลาดซ่อนอยู่ก็ได้ แต่จนแล้วจนรอด ก็ไม่พ้นที่ว่า "พนักงานในองค์ไม่เข้าใจในกลยุทธ์และจุดมุ่งหมายขององค์กร" จึงทำให้การปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ หากพนักงานในองค์กรของคุณเข้าใจ ทุกสิ่ง ทุกงาน ทุกกิจกรรมที่เขาทำให้เป็นการทำงานโดยมีกลยุทธ์ และจุดมุ่งหมายที่กำหนดเป็นตัวตั้งเสมอ เขาจะเป็น "ผู้พิทักษ์กลยุทธ์ และจุดมุ่งหมาย" ขององค์กรอย่างแท้จริงไม่มีความคิดเห็น