Header Ads

ธุรกิจคุณไปได้ไม่นานแน่!! หากคุณใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ผิดทาง ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวนี้

    การทำธุรกิจในยุคใหม่นี้ จะว่าง่ายก็ไม่ง่าย จะว่ายากก็ไม่ยากครับ ที่ผ่านมาเราเห็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเหมือนกับดอกเห็ด (หรือยิ่งกว่า) แต่ก็ล้มหายตายจากไปก็มาก มีรอดไปไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำ เพราะอะไรธุรกิจเหล่านี้ถึงอยู่รอดนั่นหรือครับ ตอบง่ายๆ เลยก็คือ "ธุรกิจยุคใหม่เหล่านี้ดำเนินการ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างถูกทาง" นั่นเองครับ


     
     คงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่า ธุรกิจในปัจจุบันนี้ เข้าสู่ยุคของการถูก Disruption เป็นยุคแห่งการล้มยักษ์ทางธุรกิจอย่างแท้จริง เป็นยุคที่ธุรกิจเล็กกว่า ล้มธุรกิจเก่า  เป็นยุคที่ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ล้มธุรกิจที่เก่าแก่ อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้มาก และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่า ดังนั้น หากธุรกิจของคุณที่ดำเนินการมาอย่างยาวนาน และมั่นใจเสียเหลือเกินว่า ฉันจะอยู่ตลอดไป และจะใช้วิธีการบริหารทรัพยากร บริหารปัจจัยธุรกิจแบบเดิมๆ ล่ะก็ ขอให้เปลี่ยนความคิดใหม่ได้แล้วตั้งแต่ตอนนี้ เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือน

    ธุรกิจใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มธุรกิจด้วยเช่นกัน อย่ามั่นใจในสินค้าของคุณมากเกินไป คุณต้องใช้ทรัพยากรให้ถูกจุด ถูกประเด็น โดยปัจจัยทางด้านทรัพยากรที่มีความสำคัญมากกับธุรกิจ ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะก่อตั้งมานาน หรือเพิ่งจะเริ่มทำธุรกิจ ก็คือ เวลา  ปัญญา  และพลังงาน   ( แนวคิดของ Clayton M. Christensen แห่งมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด )

     ธุรกิจที่ล้มเหลว และตายจากไปนั้น จะใช้ปัจจัย ด้าน เวลา  ปัญญา และพลังงาน ที่มากเกินไป ในแก้ไขปัญหา มุ่งแต่จะกอบกู้ โอบอุ้มธุรกิจ แก้ไขปัญหาในระยะสั้น ตามแนวความคิดนโยบายของธุรกิจที่เก่าคร่ำครึ จากความยิ่งใหญ่ในอดีต โดยมีการใช้ทรัพยากรด้านเวลา ปัญญาของพนักงาน และพลังงาน ในการวางแผน ในการเสริมสร้างอนาคตของตน  โดยมุ่ง และยึดติดถึงความยิ่งใหญ่ แนวความคิดเดิมๆ ในอดีต ทำให้ธุรกิจเหล่านี้ ไม่สามารถอยู่รอดได้ในยุค Disruption นี้

     ณ ตอนนี้ขอให้คุณวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างเร่งด่วนว่า มีการใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็น เวลา ปัญญาหรือทักษะความสามารถขององค์กร  และพลังงานของธุรกิจของคุณเพื่ออะไรกันแน่ หากคุณกำลังบริหารทรัพยากรเหล่านี้ในการโอบอุ้มแนวความคิดที่จะมุ่งรักษาสิ่งเดิมๆ ที่มีอยู่ โดยไม่ได้มุ่งเน้นการวางแผนเสริมสร้างอนาคต ไม่ได้หาแนวทางดำเนินธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการยุคใหม่ของผู้บริโภค หรือลูกค้าที่เปลี่ยนไป ไม่ได้คาดการณ์ถึงความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปเลย  ต้องเริ่มวางแผนการใช้ทรัพยากรบใหม่ได้แล้ว ก่อนที่ธุรกิจของคุณจะล้มอย่างไม่เป็นท่า เหมือนกับที่เกิดขึ้นกับ บริษัทยักษ์ใหม่ของโลก อย่าง Nokia ที่เขามั่นใจเสียเหลือเกินว่าไม่มีโทรศัพท์อะไรมาแทนสินค้าของเขาได้  แต่ท้ายสุดแล้วเมื่อ Smart Phone อย่าง iphone ได้กำเนิดขึ้น Disrupt โทรศัพท์ปุ่มกดแบบเดิมๆ อย่างสิ้นเชิง Nokia ก็ถึงหายนะ

      ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่คุณจะตัดสินใจแล้วว่าคุณจะมีวิธีการใช้ทรัพยากรไปในด้านไหน  ด้านที่รอการถูกทำลายล้าง  หรือด้านที่จะมุ่งสร้างอนาคตเพื่อให้ก้าวไปข้างหน้า  ลองคิดดูน่ะครับ อนาคตของธุรกิจขึ้นอยู่กับคุณเป็นผู้เลือก


ไม่มีความคิดเห็น